Hellingcalculator Conversie van graden naar procenten

Een bekwame installatie van het rioolstelsel is onmogelijk zonder voorafgaande berekeningen. Het is noodzakelijk om de diameter van de leidingen, de snelheid van beweging van afvoeren en de helling van de riolering op 1 meter SNiP te bepalen. Fouten in de keuze van de laatste parameter kunnen aanzienlijke problemen veroorzaken bij de werking van het autonome rioleringssysteem.

Wat is de hoek van de pijplijn?

De installatie van rioolbuizen mag niet aan de horizon worden uitgevoerd, maar moet onder een kleine hoek worden geplaatst, waarvan de waarde wordt bepaald door speciale normen. Om aan te geven dat de helling van de buis niet het gebruikelijke gradenstelsel is, wordt hier de coëfficiënt bepaald in centimeters per meter. Met deze dimensie kunt u grote fouten voorkomen bij het installeren van de lijn naar de septic tank. De lengte van een dergelijke tak kan 10-12 meter zijn en het is erg moeilijk om een ​​bepaalde hoek te handhaven. De voorgestelde aanduiding laat zien hoe ver één uiteinde van een pijp met een lengte van 1 meter boven de andere moet uitsteken.

Waarschuwing. In naslagwerken wordt de helling van een pijp aangegeven met een eenvoudige of decimale breuk. Een coëfficiënt van 0,03 betekent bijvoorbeeld een helling van 3 cm bij 1 meter.

De verhouding van pijpdiameters en aanbevolen helling

Naast de aanbevolen rioolhelling van 1 meter, definieert de standaard de maximale en minimale waarde.

Maximale helling

De bovengrens van de toegestane waarde mag niet groter zijn dan 0,15, dit betekent dat de helling van de lopende meter van de buis 15 cm is. Een grotere coëfficiënt kan worden gebruikt op korte secties naast sanitaire armaturen. Het is noodzakelijk om rekening te houden met de stroomsnelheid, deze kan niet hoger zijn dan 1,4 m / s, anders zal de vaste fractie zich op de wanden van de snelweg vestigen. Afvalwater bestaat uit talrijke suspensies en deeltjes met verschillende viscositeit en stroming. Met een helling groter dan 15 cm zijn ze gestratificeerd - de vloeistof gaat de septic tank in en de resterende fracties slibben de pijp dicht.

Minimale helling

Het minimumaantal wordt bepaald voor elk gedeelte van de buis:

 • 50 mm - 0,025;
 • 100 mm - 0,012;
 • 150 mm - 0,007;
 • 200 mm - 0,005.

Als deze indicatoren niet worden gevolgd, raakt de pijplijn snel geblokkeerd. In sommige gebieden is een lengte van niet meer dan 1 meter, een coëfficiënt van 0,01 toegestaan.

Fouten bij het kiezen van de hoek van de pijpen

De normale werking van het systeem van lozing van vervuild water wordt geleverd door de zwaartekracht, het fluïdum beweegt door de buizen door de zwaartekracht. Als u de verkeerde hoek kiest, treden de volgende storingen op:

 • Onvoldoende rioolhelling - afvalwater beweegt langzaam en stagneert in de buis, wat leidt tot verstopping. Een dergelijk fenomeen is met name schadelijk voor gietijzeren snelwegen, die onderhevig zijn aan verhoogde corrosie, windstoten en lekken.
 • Grote kantelhoek - versnelling van de stroming leidt tot onvoldoende reiniging van de leidingen, water loopt snel weg en grote fracties blijven op de wanden achter. Het werk van een dergelijke snelweg gaat gepaard met lawaai en verstoring van waterkleppen op sifons.

De aanbevolen verhouding neemt af bij toenemende pijpdiameter:

 • 40-50 mm - 0,03;
 • 100 mm - 0,02;
 • 150 mm - 0,008;
 • 200 mm - 0,007.

Fouten tijdens de installatie van de pijpleiding

Hoe de mate van volheid van de pijplijn te berekenen

Voor de stabiele werking van de riolering zijn de volgende indicatoren belangrijk:

 • stroomsnelheid V;
 • vullen van het rioolsysteem K.

K = H / D,

H - de hoogte van het afvalwaterniveau;

D - riooldoorsnede.

Door het volheidsniveau van de snelweg te berekenen, kunt u de optimale stroomsnelheid bepalen waarmee het systeem zal functioneren zonder verzilting en vuilnisbelemmeringen. De volledige capaciteit van de buis is 1, waardoor de ventilatie van het systeem wordt verstoord en hydraulische sloten kunnen afbreken. De effectieve snelheid is 0,5-0,6, als deze daalt tot 0,3, dan is de vloeistof niet genoeg om de vaste fracties uit te spoelen. Deze coëfficiënt hangt af van het buismateriaal, gladde kunststof heeft een lagere bezetting dan ruw gietijzer en asbestcement.

Raad. De beschrijving van de volgorde van berekeningen en de benodigde formules zijn overgenomen uit SNIP 2.04.01-85.

Formule voor het berekenen van de pijplijn

De stroomsnelheid van het geloosde afval is een belangrijke parameter bij het berekenen van de optimale helling van de rioolbuis. De minimumwaarde is 0,7 m / s. U kunt de berekening voor een afzonderlijk systeem uitvoeren met behulp van de formule:

V√ (H / d) ≥K,

K - leidingvulling, voor polymere materialen - 0,5 coëfficiënt, voor gietijzer - 0,6;

d - pijpsectie;

V is de stroomsnelheid.

Uit de formule volgt dat de verhouding van de bewegingssnelheid van rioolwater tot de volheid van de snelweg niet lager mag zijn dan de coëfficiënt K. In het geval van H / d = 0 is het rioleringssysteem leeg en kan de stroomsnelheid niet worden berekend.

Aanbevelingen voor de installatie van een interne riolering

In de appartementen en interne bedrading van een eigen huis gebruikte buizen van kleine diameter, naast het aansluiten van het toilet. De helling van de rioolbuis 50 mm gebruikt voor het bad, de gootsteen en de douche is 3 cm per meter. Bij installatie van een 10 meter lange lijn moet het hoogste punt 30 cm van het laagste punt zijn. Het regelen van uw eigen bedrading, u moet handelen volgens de regels:

 • voor horizontale pijpen zijn bochten van 90º niet toegestaan; twee vormelementen van 45º moeten worden geïnstalleerd;
 • de aansluiting van verticale secties haaks toegestaan ​​door de normen;
 • Veranderingen in het type riolering in de verschillende secties zijn uitgesloten, dit zal leiden tot het falen van het hele systeem als gevolg van het optreden van waterslag;
 • op bepaalde delen van de snelweg die een kleine afstand hebben, is een toename van de helling groter dan de maximale norm.

Lay-out van loodgieterswerk met een helling van pijpen

Hellingshoek voor extern technisch netwerk

Externe netwerken zijn gemonteerd op leidingen met een grotere doorsnede dan interne bedrading. Het materiaal voor hen is:

 • polyethyleen buis met de bovenste gegolfde laag;
 • plastic;
 • gietijzer;
 • asbestcement.

Hun installatie volgens de normen van SNiP moet rekening houden met het niveau van bevriezing van de bodem. De diepte van de greppel kan variëren van 70 cm in de middelste baan tot 2 meter in koude gebieden. Op plaatsen waar de pijpleiding draait en de lengte van de pijpleiding meer dan 12 meter bedraagt, moeten inspectieputten worden geïnstalleerd, deze elementen maken het mogelijk de verstoppingen in het systeem te verwijderen.

Voor een landhuis met twee badkamers wordt het gebruikt met buizen met een diameter van 110 mm, als het huis drie toiletten en meer heeft, wordt het aanbevolen om een ​​pijpleiding te leggen met een doorsnede van 160 mm. Bij het graven van een geul, wordt een marge van maximaal 20 cm overgelaten om de buis uit te lijnen met de aanbevolen inclinatiehoek. Elke stamomtrek heeft de aanbevolen hellingsverhouding:

 • 110 mm - 0,02 of 2 cm per 1 meter;
 • 160 mm - 0,008 of 8 mm per 1 meter.

Raad. Wanneer u een externe snelweg installeert, beperkt u het aantal beurten dat de hellingshoek verhoogt. Vanwege het reliëf kan het moeilijk zijn om de nodige helling te voorzien.

De buitenste snelweg aanleggen

Naleving van normen stelt u in staat om de operabiliteit van de snelweg te handhaven bij het verplaatsen van afvalwater door zwaartekracht. Het optimale apparaat voor het bepalen van de juiste helling is een niveau, waarmee u een hoge nauwkeurigheid kunt bereiken. Maar niet iedereen heeft zo'n apparaat, dus er zijn manieren gevonden om te controleren met behulp van beschikbare hulpmiddelen. Voor de meting is nodig:

 • koord of touw;
 • twee pinnen;
 • bouwniveau.

Pinnen worden in de uitgegraven greppel gehamerd - één aan het begin en de tweede aan het einde. Tussen hen is het snoer uitgerekt en wordt met behulp van het constructieniveau langs de horizon belicht. De diepte van de greppel naar het koord wordt dan gemeten aan het beginpunt en aan het eindpunt. Het verschil tussen deze waarden gedeeld door de lengte van de pijpleiding moet de gewenste waarde van de helling van de rioolbuis zijn met 1 strekkende meter. Als u de waarde onder de gewenste indicator wilt plaatsen, kunt u dieper of dieper naar de bodem gieten. Het leggen van pijpen gebeurt altijd op een pad van verdicht zand. Hetzelfde materiaal is de aanvankelijke opvulling naar de top van de regel en vul dan de grond aan.

Als het natuurlijke reliëf van de site het standaardcijfer aanzienlijk overschrijdt, kunt u de snelweg op twee manieren koppelen:

 • een systeem maken met verschillende verticale overgangen en horizontale secties, gelegd met de aanbevolen helling;
 • graaf een diepe geul waarin één verticaal segment aan het begin van de pijpleiding wordt geplaatst, de rest wordt langs de standaardhelling gelegd.

Het observeren van de juiste helling bij het installeren van de pijpleiding binnen en buiten het woonhuis zorgt voor een goede werking van het autonome rioleringssysteem.

Helling 15 graden hoeveel centimeter per meter

De helling van de dakhellingen - op wat het afhangt en wat het wordt gemeten.

Zo'n belangrijk feit voor het dak is de helling. De helling van het dak is de hellingshoek van het dak ten opzichte van het horizontale niveau. De hellingshoek van de dakhellingen is laag hellend (zacht), middellang hellend en daken met steile (sterk hellende) hellingen.

Een laagzijdig dak is het dak, waarvan de installatie wordt uitgevoerd in de kleinste, aanbevolen hellingshoek. Dus voor elke dakbedekking is er een aanbevolen minimale helling.

Wat bepaalt de helling van het dak

 • Van het vermogen van het dak om de structuur te beschermen tegen externe factoren en invloeden.
 • Vanuit de wind - hoe groter de helling van het dak, hoe groter de waarde van de windbelastingen. Met steile hellingen neemt de windweerstand af en neemt de winddruk toe. In gebieden en plaatsen met sterke wind, wordt aanbevolen om een ​​minimale dakhelling toe te passen om de belasting op de dakondersteunende structuren te verminderen.
 • Duidelijke dekking (materiaal) - Voor elke dakbedekking heeft zijn eigen minimale hellingshoek waarop u dit materiaal kunt gebruiken.
 • Van architectonische ideeën, oplossingen, lokale tradities - dus in verschillende regio's wordt de voorkeur gegeven aan een of andere dakconstructie.
 • Van neerslag: sneeuwbelasting en regenval in de regio. Op de daken met een grote helling zal zich niet ophopen in grote hoeveelheden sneeuw, modder en bladeren.

Wat is de helling van het dak

De aanduiding van de helling van het dak op de tekeningen kan zowel in graden als in procenten zijn. De helling van het dak wordt aangegeven door de Latijnse letter i.

In SNiP II-26-76 wordt deze waarde aangegeven in procenten (%). Op dit moment zijn er geen strikte regels voor de aanwijzing van de grootte van de helling van het dak.

De maateenheid voor de helling van het dak wordt beschouwd als graden of percentages (%). Hun verhouding staat hieronder in de tabel.

Hoe de dakhelling in graden te converteren naar percentages (tabel) en dus de materiaalkeuze

Hellingen op het dak. Zodat water snel van het dak wordt verwijderd, krijgen de hellingen een helling, die meestal wordt uitgedrukt in graden of percentages en gemeten met behulp van geodetische instrumenten. Helling geeft de hellingshoek van de helling aan de horizon aan (tabel 1). Hoe groter de hoek, hoe steiler het dak. Moderne gebouwen hebben daken die meestal vlak zijn.

Tabel 1. Hellingen van het dak

graad
percentage van
graad
percentage van
graad
percentage van

Afhankelijk van de dakhelling, wordt een bepaald dakbedekkingsmateriaal gebruikt en is voldaan aan het aantal lagen dat vereist is voor deze spoed (figuur 2). Dakbedekkingsmaterialen op technische en economische en fysische eigenschappen worden gecombineerd in groepen 1-11, die in de grafiek worden aangegeven door boogvormige pijlen. Schuine lijnen geven de helling van de helling aan. De dikke schuine lijn op de grafiek toont de verhouding van de hoogte van de rand h tot de helft van zijn aanvang 1/2. De verhouding van 1: 2 (weergegeven in het bovenste gedeelte van de hellende lijn) geeft aan dat het verticale segment h twee keer op het horizontale segment 1/2 wordt geplaatst. Op een halfcirkelvormige schaal toont deze hellende lijn de helling van het dak in graden en op de verticale lijn - als een percentage. Op dezelfde manier kunt u, volgens het schema, de kleinste helling bepalen voor een bepaalde groep aanbevolen dakbedekkingsmaterialen:

i = h: (1/2) = 2,5: (12/2) = 5/12 of 5: 12.

Om vertekening als een percentage uit te drukken, wordt deze verhouding vermenigvuldigd met 100:

i = (5/12) 100 = 5 · 100/12 = 41,67.

Geschatte helling van 41,67%, met inachtneming van de constructieve afmetingen van het dak, zorgt voor een normale afvoer van regenwater.

Rol dakbedekking verschillende types met dakhellingen tot 2,5% zijn in vier lagen op de mastiekmortel van bitumen aangebracht. Hydroisol GI-G, GI-K, C-PM glasruberoid, RKM-350B ruberoid, etc. worden gebruikt als opgerolde materialen. Van de vijf lagen worden de daken gebruikt. Een beschermende laag van 20 mm dik grind op de antiseptische mastiek wordt over het dakbedekkingstapijt gegoten.

Figuur 2. Grafiek voor het kiezen van het dakbedekkingsmateriaal, afhankelijk van de dakhelling: 1 - schilfers, schilfers, dakspanen; 2 - tegels, asbestcementplaten; 3 - roll materialen van vierlagige daken met een beschermende laag grind ingebed in hete mastiek, evenals trays van endovas van dezelfde daken; 4 - opgerolde materialen van drielaagse daken met een beschermende laag grind ingebed in hete mastiek; 5 - opgerolde materialen van drielaagse daken zonder een beschermende laag; 6 - opgerolde materialen geplakt op warme en koude mastieken van dubbellaagse daken; 7 - gegolfde platen van asbestcement met een uniform profiel; 8 - tegels; 9 - platen van asbestcement met versterkt profiel; 10 - plaatstaal; 11 - platen van asbestcement met een gewoon profiel; h - de hoogte van de rand; l - aanvang, 12 - horizontale afstand (projectie) van de rand tot de dakrand

Bij dakhellingen is 10-25% van het dak ook in drie lagen gerangschikt, met twee onderlagen van C-PM glass-ruberoid, C-RK glas-glas, C-RFC, RKK-500A, RKK-400A, RCCH-350B (V) glasvilt; of maak twee onderste lagen van het afgezette dakmateriaal RM-420-1 en één bovenste laag van het afgezette dakmateriaal RC-500-2 of RC-420-1. In deze gevallen is een laag grind alleen aangebracht in valleien over de breedte van de versterking van het dakbedekkingstapijt.

Daken van de opgebouwde opgerolde materialen schik als volgt in twee of drie lagen. Met hellingen van 0-10% geplaatst in drie lagen - de onderste twee en de bovenste (op het project).

Wanneer de hellingen van het dak, 1,5-10% van het dak is ook gerangschikt in twee of drie lagen - twee lager, een bovenste (afhankelijk van het project).

Rollen dakbedekkingsmaterialen met een helling van maximaal 2,5% worden in twee lagen gelegd: de onderste laag materialen met een stofachtig verband, de bovenste - van materialen met een grofkorrelige dressing.

Met een helling van 2,5-10 en 10-25%, is het toegestaan ​​om daken met een enkele laag met een grofkorrelig verband aan te brengen. Als er geen toplaag is, is het dakoppervlak geverfd met BT-177 verf.

Mastiek dakbedekking met hellingen tot 2,5% zou moeten bestaan ​​uit twee tot vier lagen bitumen of bitumen-polymeermastiek, die worden gelegd met versterkende pakkingen gemaakt van glasvezel BB-G, BB-K of glasgaas СС, СС-1.

Met een helling van 2,5-10% worden mastiekdaken gemaakt in drie lagen bitumen of bitumen-polymeermastiek met drie versterkende kussens van BB-G, BB-K-glasvezel of glasgaas ССС, СС-1. Tegelijkertijd wordt grind op bitumen of bitumen-rubbermastiek gebruikt als een beschermende laag.

Met een helling van 10-25%, twee onderste lagen bitumen of bitumen-polymeermastiek, versterkt met twee pakkingen gemaakt van glasvezel BB-G, BB-K of USSR glasvezelnetwerk, SS-1 en een bovenste laag dakbedekkingsmateriaal met grofkorrelige en geschubde bitumen beregening of bitumen-polymeer mastik. In plaats van een laag dakbedekkingsmateriaal, kunt u het dak beschilderen met BT-177 verf.

Daken gemaakt van gegolfde asbestcementplaten Gewone, middelgrote, versterkte en uniforme profielen worden aangebracht op zolderdaken met grote (tot 28%) hellingen, een eenvoudige configuratie, zonder interne afwatering.

Dakpannen pak op de kist, gemaakt van houten spanten. De minimaal toegestane dakhelling is 33%.

Metalen dakbedekking met hellingen tot 29% worden momenteel hoofdzakelijk gebruikt voor grote reparaties, evenals in gebouwen met een hoge warmteafvoer, wanneer daken niet kunnen worden gemaakt van gewalste of mastiekmaterialen. Metalen platen worden ook gebruikt voor de installatie van aansluitingen en delen van daken.

De helling van rioolbuizen 50, 100, 110, 160, 200 mm

De bouw van het rioleringssysteem vereist naleving van bepaalde normen. In het bijzonder is de juiste helling van de rioolbuis erg belangrijk, die wordt geselecteerd volgens de regels van SNiP 2.04.01-85 en 2.04.03-85 (je kunt deze documenten van mij helemaal gratis hier bekijken en downloaden), evenals de lengte van de communicatiepijplijnen.

Hoe kies je een hellingshoek - verschillende opties

Er zijn verschillende posities die thuismeesters volgen:

 1. Maak de hoek zo scherp mogelijk;
 2. Minimaliseer de helling of sla dit punt zelfs over bij het installeren van afvalwater;
 3. Maak een helling volgens SNiPs, GOST of gespecialiseerde mappen.

Op het eerste gezicht zal een te scherpe helling van de rioolbuis het water dat moet worden gereinigd helpen sneller zijn bestemming te bereiken. Maar aan de andere kant wordt de pijp tegelijkertijd blootgesteld aan de schadelijke effecten van afvalwater. Omdat water te snel door het riool gaat, blijven vaste deeltjes afvalwater, voedselresten en ander vuil dat vaak in het toilet wordt geloosd in de leiding achter. Daarom is de maximale helling van de buis strikt gereguleerd. Vooruitkijkend is het gelijk aan 15 cm per 1 meter hardlopen.

Een ander probleem is het dichtslibben van de buis. Na verloop van tijd verstopt rioolwater en zal het moeten werken aan zijn reparatie. De levensduur van een dergelijk systeem is veel korter dan de standaard en is minder dan een jaar.

Minimale vooringenomenheid of het ontbreken daarvan is een grove fout bij het installeren van een rioolpijplijn. Tegelijkertijd wordt de buis niet alleen verzand, maar ook praktisch niet schoongemaakt.

Waarom heb ik een pijphoek nodig?

Het gebruik van de hoek van de rioolbuis is noodzakelijk om te gebruiken om jezelf de volgende problemen te ontnemen:

 1. Bij het dichtslibben van de buis worden luchtsifons gebroken, die dienen als bescherming tegen onaangename geuren in de kamer;
 2. Het dichtslibben van de hoofdleiding dreigt met een volledige schending van de belangrijkste functies van rioolwaterkranen, wat in feite de beëindiging van het systeem is;
 3. Bescherming van de kelder van een woonhuis tegen lekkage en doorbraken hangt af van de juistheid van de helling.

Gerelateerde video's:

Rioleringshellingen en hun manieren om tentoon te stellen:

Hoe kies je de juiste rioolhelling:

Ook als er geen problemen zijn met corrosie in het geval van een kunststofvrije installatie van kunststof, kunnen openingen in de gietijzeren buis optreden. Ze zal water en riolering in de kelder beginnen.

Vroeger werden rioleringssystemen in hoogbouw niet met een helling geïnstalleerd. Daarom is het zo vaak het geval van verdrinking in een appartement op de eerste verdieping of doorbreken door het hele rioolsysteem.

Hoe een helling te kiezen

Om te bepalen wat de minimale helling van de buis moet zijn, wat voor u optimaal zal zijn, moet u de lengte van het hele rioolsysteem weten. Naslagwerken gebruiken gegevens onmiddellijk in afgewerkte vorm, ze worden afgebeeld in honderdsten van een geheel getal. Sommige werknemers vinden het moeilijk om dergelijke informatie te navigeren zonder uitleg. De informatie in naslagwerken wordt bijvoorbeeld in de volgende vorm gepresenteerd:

Tabel: benodigde hellingen en diameters van pijpen voor afvoer Tabel: hellingen van afvoerbuizen in een appartement

Minimale en maximale rioleringshelling per 1 meter die wordt uitgevoerd door SNiP

Hieronder ziet u een afbeelding met de minimale hellingen, afhankelijk van de diameter van 1 meter lange buis. We zien dat bijvoorbeeld voor een buis met een diameter van 110 - een hellingshoek van 20 mm, en voor een diameter van 160 mm - al 8 mm enzovoort. Denk aan de regel: hoe groter de diameter van de buis, hoe kleiner de hoek van de helling.

Voorbeelden van minimale rioolhellingen per meter door SNiP, afhankelijk van de diameter van de buis

Een helling voor een buis met een diameter van maximaal 50 mm en een lengte van 1 meter is bijvoorbeeld 0,03 m nodig. Hoe werd deze bepaald? 0,03 is de verhouding van de hoogte van de helling tot de lengte van de pijp.

Helling van rioolbuis 110 mm voor buitenafvalwater

Stel dat u de optimale helling voor een gemeenschappelijke buis van 110 mm moet berekenen, die voornamelijk wordt gebruikt in rioleringssystemen buiten. Volgens GOST is de helling voor een buis met een diameter van 110 mm 0,02 m per 1 strekkende meter.

Om de totale hoek te berekenen, moet u de lengte van de buis vermenigvuldigen met de helling gespecificeerd in SNiP of GOST. Het blijkt: 10 m (lengte van de riolering) * 0,02 = 0,2 m of 20 cm, dus het verschil tussen het installatieniveau van het eerste leidingpunt en het laatste is 20 cm.

Calculator die rioleringshelling voor een privé huis berekent

Ik stel voor dat je een online calculator test voor het berekenen van de helling van rioolbuizen voor een privéwoning. Alle berekeningen zijn bij benadering.

Onder de diameter van de buis verwijst naar de diameter van de pijp, die rechtstreeks in het afvoergat of het algemene systeem van riolering leidt (niet te verwarren met de ventilator).

Postscriptum Alle vragen en verzoeken voor deze rekenmachine kunnen hieronder worden ingesteld in de opmerkingen bij dit artikel.

Gebruik van de berekende en optimale bezettingsgraad

Ook moeten rioleringsbuizen van kunststof, asbestcement of gietijzer noodzakelijkerwijs het volheidsniveau berekenen. Dit concept definieert wat de doorstroomsnelheid in een pijp moet zijn, zodat deze niet verstopt raakt. Natuurlijk hangt de helling ook af van volheid. Bereken de berekende volheid kan met behulp van de formule:

 • H is het waterniveau in de buis;
 • D is de diameter.

Het minimaal toegestane SNiP 2.04.01-85 vulniveau, volgens SNiP - Y = 0.3, en de maximale Y = 1, maar in dit geval is de rioolbuis vol en daarom is er geen helling, dan moet je 50-60% kiezen. In de praktijk ligt de geschatte vullingsgraad in het bereik: 0,3 Hydraulische berekening voor vulcapaciteit en hellingshoek

Uw doel is om de maximaal toegestane snelheid voor een rioleringssysteem te berekenen. Volgens de SNiP moet de snelheid van de vloeistof ten minste 0,7 m / s zijn, waardoor het afval snel door de muren kan passeren zonder te kleven.

Neem H = 60 mm, en de diameter van de buis D = 110 mm, het materiaal is van kunststof.

Daarom is de juiste berekening als volgt:

60/110 = 0,55 = Y is het berekende volheidsniveau;

Gebruik vervolgens de formule:

K ≤ V√ y, waarbij:

 • K - het optimale niveau van volheid (0,5 voor kunststof en glazen buizen of 0,6 voor gietijzeren, asbestcement of keramische buizen);
 • V is de snelheid van de vloeistof (we nemen ten minste 0,7 m / s);
 • √Y is de vierkantswortel van de geschatte leidingbezetting.

0,5 ≤ 0,7 √ 0,55 = 0,5 ≤ 0,52 - de berekening is correct.

De laatste formule is een test. Het eerste cijfer is de coëfficiënt van optimale volheid, de tweede na het gelijkteken is de bewegingssnelheid van het afval, de derde is het kwadraat van het volheidsniveau. De formule liet ons zien dat we de snelheid juist gekozen hebben, dat wil zeggen, de laagst mogelijke. Tegelijkertijd kunnen we de snelheid niet verhogen, omdat ongelijkheid zal breken.

De hoek kan ook in graden worden uitgedrukt, maar het zal voor u moeilijker zijn om naar geometrische waarden te veranderen wanneer u een externe of interne pijp installeert. Deze meting biedt een hogere nauwkeurigheid.

Helling rioolbuizen schematisch

Op dezelfde manier is het eenvoudig om de helling van de buitenste ondergrondse buis te bepalen. In de meeste gevallen hebben buitencommunicatie grote diameters.

Daarom wordt per meter een grotere helling gebruikt. Er is echter nog steeds een bepaald hydraulisch afwijkingsniveau, waardoor u de helling iets minder dan het optimum kunt maken.

Samenvattend, we zeggen dat volgens SNiP 2.04.01-85 clausule 18.2 (de norm bij het installeren van waterafvoersystemen), bij het construeren van de hoek van rioolbuizen van een privéwoning, je deze regels moet volgen:

 1. Voor één lopende meter van een buis met een diameter van maximaal 50 mm, is het noodzakelijk om 3 cm helling toe te wijzen, maar tegelijkertijd zullen pijpleidingen met een diameter van 110 mm 2 cm nodig hebben;
 2. De maximaal toegestane waarde voor zowel interne als externe drukriolering is de totale helling van de pijpleiding van onder tot aan het einde van 15 cm;
 3. Normen van SNiP vereisen een verplichte afweging van het niveau van bevriezing van de bodem om een ​​extern rioolsysteem te installeren;
 4. Om de juistheid van de geselecteerde hoeken te bepalen, is het noodzakelijk om deskundigen te raadplegen en ook om de geselecteerde gegevens te controleren met behulp van de bovenstaande formules;
 5. Wanneer u het riool in de badkamer installeert, kunt u respectievelijk de coëfficiënt van volheid en de helling van de buis maken, het minimum. Het feit is dat vanuit deze kamer het water meestal zonder schurende deeltjes naar buiten komt;
 6. Voor het werk moet je een plan maken.

Deskundig advies:

Verwar niet de methode van installatie van rioolbuizen in het appartement en huis. In het eerste geval wordt vaak verticale montage gebruikt. Dit is wanneer een verticale pijp wordt geïnstalleerd vanuit een toiletpot of een douchecabine, en deze gaat al in een kofferbakpijp, gemaakt onder een bepaalde bias.

Deze methode kan worden toegepast als, bijvoorbeeld, een douche of een wastafel zich op de zolder van een huis bevindt. Op zijn beurt begint de installatie van het externe systeem onmiddellijk vanaf de ringen van de toiletpot, septic tank of gootsteen.

Om tijdens de installatie de gewenste hoek te kunnen weerstaan, is het aan te bevelen om een ​​greppel onder een helling vooraf te graven en de draad erover te trekken. Hetzelfde kan op de vloer worden gedaan.

Online calculator voor het berekenen van de hoek, dakspant en zadeldak

Informatie over het doel van de rekenmachine

Over de nline portaal (duo-pitch) dakcalculator is ontworpen om de hoek van de spanten, het aantal ommantelingen, de belasting op het dak en de hoeveelheid materiaal die nodig is voor de constructie van dit daktype te berekenen. De berekening houdt rekening met alle populaire dakbedekkingsmaterialen, zoals keramiek, cementzand, bitumen en metalen tegels, Ondulin, leisteen, enz.

Awkward (duo-pitch, gable) - een verscheidenheid aan dakvormen met twee hellende hellingen van de rand tot de buitenmuren. Deze vorm is de meest voorkomende en meest praktische in termen van kosten, efficiëntie en uiterlijk. De spanten worden op elkaar ondersteund en hun paren worden verbonden door een krat. De wanden aan de kopse zijde van een dergelijk dak hebben een driehoekige vorm en worden gevels (tangen) genoemd. Meestal onder dit type dak is zolderruimte geregeld, verlicht met behulp van kleine gevelramen.

De lijst met uitgevoerde berekeningen met een korte beschrijving van elk item wordt hieronder weergegeven. U kunt uw vraag ook stellen met behulp van het formulier in het juiste blok.

Graden per centimeter hoe te berekenen. Hellingen. Theorie - op ooghoogte. Praktische toepassing van de berekeningsresultaten

Als u graden wilt omrekenen naar procenten, moet u wat meer informatie over het meetobject weten. ze meten vlakke hoeken in geometrie en astronomie, de sterkte van alcoholhoudende dranken en zelfs de mate van toewijding van leden van vrijmetselaars-loges.

instructie

Als u moet converteren naar percentages, bijvoorbeeld een cirkeldiagramsector, dan moet u voor honderd procent één volledige beurt nemen, dat wil zeggen 360 °. In dit geval is één procent gelijk aan één honderdste van 360, oftewel 3,6 °. Dit betekent dat om het om te zetten in percentages van de waarde die je kent in graden, deze gedeeld moet worden door 3.6.

Heeft u alleen een wijzer in graden voor een verloop en wilt u deze naar percentages converteren? Met behulp van een rekenmachine met handige hulpmiddelen kunt u eenvoudige, gratis en snelle percentages als percentage omrekenen. De volgende situatie kan bekend zijn: u bevindt zich in een vreemd land, in een bergachtige omgeving, en een waarschuwingsteken voor een verkeersbord geeft een helling of helling voor u aan. De gegevens zijn echter in graden en niet in het gebruikelijke formaat in procenten. Conversie is noodzakelijk voor persoonlijke veiligheid.

Hoe een percentage-omzetter werkt

Een handige hulpmiddelcalculator kan u helpen percentages in percenten vertalen. In principe betekent een helling van 12% dat de hoogte met 12 meter bij 100 meter in horizontale richting toeneemt. Een dergelijke helling kan ook worden gedefinieerd als de hellingshoek a.

Voor conversie naar percentages moeten wegen, die worden aangeduid als percentages op verkeersborden, echter worden beschouwd als 45 ° als 100%. Helling wordt gedefinieerd als de verhouding van de hoogte van de klim tot de afstand die wordt afgelegd vanaf het punt waar de meting begint. Vanuit het gezichtspunt van de geometrie zal in dit geval het percentage van de helling samenvallen met de waarde van de tangens van de hoek bij die top van de driehoek waarvan de hellingmeting werd gestart. Om de gewenste waarde te krijgen, kunt u een gewone rekenmachine gebruiken, of de tangens van een bekende hoek berekenen met behulp van een online calculator, of de Bradis-tabellen gebruiken. In Windows is er ook een ingebouwde rekenmachine die wordt uitgevoerd vanuit het hoofdmenu op de knop "Starten". Als u het uitbreidt, gaat u naar het gedeelte 'Alle programma's', vervolgens naar de subsectie 'Standaard' en klikt u op de regel 'Rekenmachine'.

Voer gewoon het getal in om in graden in het invoerveld te converteren en klik hieronder op "Bereken". Het resultaat wordt weergegeven als een percentage in het tekstvak. Een verkeersbord geeft bijvoorbeeld een helling van 5, 17 graden aan. Het is opmerkelijk dat de helling van 45 graden wordt begrepen als een 100% gradiënt. Voor sommige waarden in gehele getallen hebben we ook een tabel gemaakt die u onderaan de tekst kunt vinden.

Bij het converteren van een graad naar een percentage

Het zijn echter niet alleen bergen met gradiënten en hellingen, en een conversie van graden en percentages is vereist. Het converteren van het aantal stempels in procenten wordt op veel gebieden van de bouwplanning uitgevoerd. Een voorbeeld is een gang die naar hellingen kan leiden. Ook hier wordt het percentage omgezet met het aantal graden. Op basis van het resultaat kunt u zien of het verloop normaal is. Volgens bouwcodes zijn hellingen slechts tot drie procent mogelijk.

Niets is nodig om te vertalen naar percentages van de sterkte van dranken - deze waarden zijn gelijk aan elkaar en bepalen de proportie (percentage) ethanol. Graden zijn een verouderde aanduiding die nu niet wordt gebruikt en vervangen door percentages in overeenstemming met de vereisten van GOST.

De mate van initiatie van een nieuw lid dat wordt geaccepteerd in de Vrijmetselaarsloge is niet moeilijk om in percentages te vertalen - er zijn slechts drie van zulke graden (graden) (Apprentice, Apprentice en Master). Een leerling kan bijvoorbeeld als 67% worden beschouwd, omdat elk van de drie graden een derde moet toevoegen (33,33%).

Conversie van graden in procenten is ook nodig wanneer het dak gekanteld is. De zogenaamde helling van het dak is de helling van het dak van de rand tot de dakrand. Deze waarde wordt meestal aangegeven als een hoek en in graden. In veel gevallen wordt echter in plaats van de hoekgraad een percentage gebruikt.

Kennis van het dak

De hoogte van het dak bepaalt het type dakbedekking, omdat sommige materialen alleen geschikt zijn voor een bepaalde hellingshoek. Hoe lager de dakhoogte, hoe groter de kans dat regen en sneeuw lekken en schade aan het dak. Daarom worden in koude landen met normale sneeuwval gebouwen gevonden met steile daken. Zelfs voor platte daken moet de hoogte van het dak minstens 3 graden zijn, zodat regenwater kan stromen.

 • Mos kan ook worden gevonden.
 • Het materiaal speelt ook een rol: gordelroos beter beschermen tegen regen.
De term helling wordt ook vaak gebruikt in de wiskunde.

In eerste instantie wilde ik gewoon een foto uploaden en ondertekenen, waarbij ik zei dat dit en dat er zo uitziet. Tijdens de voorbereiding van het materiaal werd het echter gecompliceerder en uitgebreider. Ik moest het in stukken breken.

Deel een is de theoretische, die gaat over wat een vooroordeel is.
- technisch, over het modelleren van hellingen in 3D-programma's (ArchiCAD en SketchUp)
- praktische, levensvoorbeelden

In de meeste gevallen betreft dit het analysegebied, waarbij de helling wordt gebruikt als een indicator voor de steilheid van een rechte lijn of curve. Het probleem van het bepalen van de waarde van de helling ontstaat echter niet alleen in geometrische vragen, trigonometrie, de berekening van snijhoeken of metrische draden. Het kan gaan over economie of natuurkunde, wanneer analyses worden gemaakt en verfijnd in de vorm van diagrammen. In de natuurkunde kan de helling bijvoorbeeld de snelheid weergeven op een tijdsschema, of sociologie en ecologie, waarbij de relatie tussen lonen, prijzen en de structuur van de populatie wordt geïllustreerd met diagrammen.

Het concept van hellingen wordt gebruikt in verschillende activiteitsdomeinen. Allereerst, waar werk op één of andere manier verbonden is met het land (opluchting) - geodesie, aanleg van wegen en tunnels. Dan, waar sprake is van water (waterverwijdering) - bij het leggen van riool- en afvoerleidingen, met de constructie van daken. Welnu, een ander gebied is het waarborgen van de beschikbaarheid van gebouwen en structuren voor mensen met beperkte mobiliteit - het ontwerp van opritten.

Wat in math een negatieve helling wordt genoemd, wordt eerder 'helling' genoemd. In het dagelijks leven worden we geconfronteerd met neerslag in het water, niet alleen in de vorm van watervallen. In het geval van water wordt het lokale verschil in waterniveau tussen het oppervlak van het water en de onderlaag gedefinieerd als de helling. Gradiëntberekeningen zijn niet alleen belangrijk voor waterkrachtcentrales, molens of energiecentrales, maar ook voor de constructie van galerijen, waterinlaten en drukleidingen. De afname van het waterniveau tussen twee vaste punten langs de waterloop wordt ook een helling genoemd.

Hellende vlakken omringen ons overal, maar tegelijkertijd kan een gewone persoon (een leek) in het dagelijks leven de dimensie van een helling alleen op verkeersborden tegenkomen. Tegelijkertijd zijn de meest voorkomende vragen wat deze percentages betekenen en waarom geen graden? Als het antwoord op de eerste vraag me geen problemen opleverde, moest de tweede op zoek naar antwoorden. Het resultaat is dat iets voor mij nieuw is geworden. Maar over alles in orde.

In transcendentale zin, als het gaat om onafhankelijke stromen van vloeistoffen of thermische energie, is er ook sprake van hellingen. In dit geval hebben we het over het verlagen van de druk en temperatuur. Wie was niet ontevreden over de drukval in de watertoevoer naar de centrale verwarming. Drukvallen van dit type kunnen ook voorkomen in ventilatiesystemen, wat vooral onaangenaam kan zijn als een dergelijke verstoring onaangename problemen veroorzaakt.

Helling en helling in het wegverkeer

De meest voorkomende omstandigheden zijn helling en hellingsomstandigheden en gerelateerde problemen in het verkeer. Verkeersborden voor een helling of een helling van een weg worden gebruikt door hiërarchische en hellingsdefinities die bekend zijn uit de wiskunde, maar de waarde wordt meestal aangegeven als een percentage.

Wat is vooringenomenheid

Zoals het technische spoorwegwoordenboek zegt:

Of volgens een andere formulering - de verhouding van de verticale overmaat tot de horizontale afstand.

Of dit: de helling is de tangens van de hoek - de verhouding tussen de tegenoverliggende zijde en de aangrenzende.

Wie is begrijpelijker.

Aangegeven door de letter i. Dimensionale conceptaantallen worden uitgedrukt in aantallen (dimensieloze helling), als een percentage (dat wil zeggen in honderdsten), of in ppm (1/10 procent of duizendsten).

Zoals reeds vermeld, betekent de kantelindicatie van 12% dat de hoogte in horizontale richting met 12 m per 100 m toeneemt. Volgens de eenvoudigste methode om het "hoogteverschil door lengteverschil" te berekenen, hoeft u alleen 12 m bij 100 m te delen en krijgt u een resultaat van 0. 12 of 12% in procentuele opnamemodus.

Het is ook mogelijk om hellingen, hellingen en hellingen te definiëren als een specificatie van een relatie. Dit bepaalt ook het hoogteverschil tussen de horizontale sectie en de percentagespecificatie. De hellingshoek wordt bijvoorbeeld op deze manier weergegeven. Dit komt overeen met een helling van 66, 7% of een gradiënt van 33, 7 graden.

Ondanks al deze duistere formuleringen, is het vrij eenvoudig om de cijfers op verkeersborden te begrijpen: dit is de hoogte van de stijging of daling (in meters) per 100 meter horizontaal. Als er een markering van 10% is, betekent dit dat u na honderd meter tien meter hoger of lager staat. Als het teken 8% is, dan 8 meter, als 12%, dan 12.

Als u een korte afstand neemt, betekent dit een verschil in centimeters per meter. Dus, als de helling, bijvoorbeeld pijp, i = 0,02 (dwz 2%), dan zal een meter horizontaal over de pijp met 2 centimeter stijgen (vallen).

Baldwin Street in Nieuw-Zeeland ligt op slechts 350 meter, maar er is alles op de helling. Daarom is de helling niet afhankelijk van de rechte lineaire lengte van het oppervlak; er zijn 20 ° hellingen die zowel in lange lijnen als korte lijnen liggen, dat wil zeggen dat verschillende hellinglengten dezelfde helling kunnen hebben. In deze gevallen is het alleen belangrijk om de verticale hoogte te meten die is gekoppeld aan de overeenkomstige horizontale afstand. De hoek van 45 ° is echter gelijk aan 100% van de helling, wat aangeeft dat de graden en percentages sterk verschillen voor gemiddelde en hoge hellingwaarden.

In Fig. 1 toont de schaal van symbolen van graden tot percentages en omgekeerd. Helling is erg belangrijk voor aardwetenschappen. En logisch gezien is een topografische kaart erg handig voor deze disciplines, omdat het relatief gemakkelijk is om de geschatte helling voor elk gebied te bepalen met behulp van contourlijnen. Het is eenvoudig om deze waarden te presenteren.

Een dimensieloze voorinstelling, bijvoorbeeld 1/16, is goed vanwege de niet-koppeling aan meeteenheden. Zelfs in meters, zelfs in centimeters, zelfs in inches. Ja, zelfs in vademen of arshins! Een dergelijke helling is de verhouding van hoogte tot lengte, dat wil zeggen, hoeveel hele delen van de hoogte van een druppel zijn lengte heeft. In ons voorbeeld betekent 1/16 dat een meter verticaal verticaal 16 meter horizontaal is.

De teller plaatsen door hem zo te draaien dat de korte lijnen evenwijdig lopen aan de hellingcontouren. Een bijzonder aspect van het ontwerp van de helling is het topografische profiel, weergegeven door een lijn, die het resultaat is van een opeenvolging van verschillende hellingen, die het reliëf in zijn pad door de aarde definieert. Voor geografen, cartografen en andere specialisten zijn topografische profielen uiterst waardevol voor het begrijpen van reliëfkenmerken. Ze kunnen ook worden gebruikt bij het bepalen van de fase van geomorfologische ontwikkeling die op sommige specifieke gebieden is bereikt.

Over het algemeen is niets ingewikkelds. Maar verwar niet, bijvoorbeeld, 1:12 en 12%. Ze zijn niet gelijk, omdat 12% twaalf honderdsten is, d.w.z. 12: 100 (≈1: 8)

Verkeersborden. interessant

Zoals eerder vermeld, volgens een van de definities, is de helling de tangens van de hoek. Ik heb met grote interesse geleerd dat het gelijk is aan de wrijvingscoëfficiënt. Dit is waar de geheime betekenis van waarschuwingssignalen 1.13 en 1.14 (steile afdaling / opstijging) begint op te ruimen.

Praktische toepassing van de berekeningsresultaten

Het verschijnt als de horizontale schaal van het profiel gelijk is aan de schaal van de topografische kaart. Om deze reden lijkt een matige mate van overdrijving in het profiel volkomen natuurlijk. waarin de horizontale en verticale schalen hetzelfde zijn. biedt een zeer subtiel profiel voor hoogtemetingen. De verticale schaal dan 5 - biedt alleen. in de grafiek ziet de verticale as eruit als een grafische schaal van 1 mm. Daarom. Er zijn geen regels over dit en de waarden van 2 of twee verschillende schalen. Hieronder volgen zeven stappen die de methode voor het maken van topografische profielen in het eenvoudigste geval samenvatten.

De wrijvingscoëfficiënt is de verhouding tussen twee krachten: de kracht die nodig is om de auto te verschuiven met vergrendelde wielen en de zwaartekracht, waardoor de auto op de weg wordt gedrukt. We kunnen dus gemakkelijk adhesiecoëfficiënten voor droog asfalt verkrijgen - 7000/10000 = 0,7, voor een vuile weg - 3000/10000 = 0,3 en voor ijs - 1000/10000 = 0,1.
Een auto die op een droge asfalthelling staat met een coëfficiënt van 0,7, zal bijvoorbeeld naar beneden kruipen als de raaklijn van de hellingshoek gelijk is aan 70% (dit is een helling van ongeveer 35 graden, u zult er bijna nooit een zien). Maar naast de wegen zijn er straten van oude steden, met name kustgebieden, met hellingshoeken die alle mogelijke normen aanzienlijk overtreffen.

Toch. en de hellingplot heeft een verticale overdrijving van drie keer. Teken horizontale en verticale papierassen op de kaart om de cijfers aan te passen. De auteur van de auteur moet alle zaken beoordelen. De breedten van de verschillende punten worden overgebracht naar het grafische papier door het blad met deze hoogten op de horizontale basislijn van de snede te plaatsen. vooral op plaatsen waar de helling verandert. Let op. Het is niet nodig om alle punten in grote profielen te vliegen. Methode voor het construeren van topografische profielen Tekenen met een vooraf bepaalde verticale overdrijving.

Overigens zijn er tekenen en minder dan 10%, dus het werd interessant in welke gevallen ze zijn geïnstalleerd.
GOST R 52289-2004 "Voorschriften voor het gebruik van verkeersborden, markeringen, verkeerslichten, wegversperringen en gidsen", blz. 5.2.16:
4% - als de lengte van het weggedeelte van de afdaling of de stijging meer dan 600 meter is op een gegeven helling.
5% indien meer dan 450 meter
6% indien meer dan 350 meter
7% indien meer dan 300 meter
8% (en meer) als meer dan 270 meter.
Andere gevallen worden daar ook aangegeven, bijvoorbeeld de zichtafstand, maar nu interesseren ze ons niet.

Het papier moet in elk segment worden geplaatst, zodat aan het eind een rechte lijn wordt verkregen die de helling langs de weg aangeeft. of rechtdoor. Gemeten in profiel. Vervolgens worden de juiste hoogtes gemarkeerd op de verticale schaal. Dit is hier alleen ter verduidelijking in het diagram gedaan. in lokale namen. Geknipt door de wegen. huidige problemen. In dit geval volstaat het om een ​​adequate beslissing te nemen over wat de tekenen zullen zijn. Op veel kaarten zijn de contouren erg dicht en kun je ze niet op een vel papier markeren.

De methode voor het construeren van topografische profielen 5. Verticale overdrijving wordt berekend en vastgelegd in het profiel. 6 - Gebruik een profiel om de zichtbaarheid tussen punten 6 te bepalen. In dit systeem met luiken. en combinaties tussen hen en contourlijnen. Ze hangen nauw samen met de interpretatie van foto's en fotogrammetrie. die de volgende bouwtools gebruiken: fotomap. lijntracering is evenredig aan hellings tangens. De lijnen zijn enorm vergroot. bouwingenieurs. Dit zijn de punten waarvoor de exacte hoogte bekend is.

Redenen: waarom interesse?

Bij het beschouwen van het onderwerp hellingen, rijst altijd de vraag waarom de helling als een percentage meet, en niet in de gebruikelijke mate? Bij deze gelegenheid hoorde ik verschillende versies:

a) Kaarten
Het is dus eenvoudiger om de helling van het reliëf op de kaart of op het bouwplan te berekenen.Het reliëf op de kaarten wordt aangegeven door lijnen - contouren. Dit is een gesloten lijn, die wordt verkregen als je mentaal een sectie op elke hoogte maakt en van bovenaf bekijkt. Het is gemakkelijker om je voor te stellen dat je, als je je de lijn van het water of de waterlijn van de rivier herinnert, ook een soort horizontaal bent.
Horizontals, d.w.z. horizontale secties worden uitgevoerd over een bepaalde constante afstand in hoogte, die wordt aangegeven in de toelichting. Als u de hoogte van de contourgedeelten kent en de afstand tussen hen op de kaart bepaalt, kunt u een helling krijgen. Hoe dichter bij elkaar op de kaart zijn horizontalen, het reliëf is steiler.

b) Fout
Een hoek construeren, gegeven in graden, om zo te zeggen "in natura" op een bouwplaats, is geen gemakkelijke taak, maar om precies en voorbij alle limieten te bouwen. Kleine hellingen in graden hebben de vorm van decimale breuken, maar een fout van zelfs 1 ° per 10 meter geeft een foutieve 17 centimeter hoogte. Het percentage is ook een relatieve waarde en daarom kan de bias, uitgedrukt als een percentage, worden gebouwd met alleen een meetlint (of ander meetinstrument) en niveau.

Modellen worden door stereoscopisch zicht in de hersenen van de waarnemer "gebouwd". Ze worden op de kaart geplaatst en hun exacte hoogte is bekend. Vlakke bladen. "Harige rups". hypsometrische kleuren. Alle bouwomgevingen die worden gebruikt om terrein weer te geven, zijn verschillend. Deze methoden variëren sterk in termen van hun nut voor militair personeel. hoewel ze vaak in interessante combinaties verschijnen. Er zijn drie basismethoden om verlichting te brengen.

In het heden wordt het zelden gebruikt op grootschalige kaarten. Hoewel de zon nooit in het noordwesten van de Verenigde Staten is. Korte lijnen. er zou geen schaduw zijn. Luiken. donkere lijnen die heel dicht bij elkaar staan, hebben de neiging om samen te komen. vaak gebruikt in plattegronden. Vanuit deze positie is het effect van licht en schaduw vergelijkbaar met het effect dat kan worden waargenomen op een winterse dag in Brazilië. onnauwkeurige methode van reliëfweergave en dient om gemeenschappelijke locaties van ruggen en hellingen aan te geven op kaarten van middelgrote en kleine schaal. dikker en dichter bij elkaar, duiden op diepere hellingen. heeft veel tekortkomingen als een opluchting. echter.

c) Onregelmatigheid
De weg heeft tijdens de afdaling (opstijging) een ongelijke helling. Op elk moment is de hoek anders en daarom is het eenvoudiger om te berekenen hoeveel de horizontale lengte van de afdaling (opstijging) is en hoeveel de hoogte is veranderd ten opzichte van het begin van de afdaling (stijging).

Al deze versies hebben volledig recht op leven. Wat ze gemeen hebben, is dat om de grootte van de helling te bepalen, lengtematen worden gebruikt die altijd bij de hand zijn, en dit is praktisch. Wat betreft verkeersborden, de derde versie lijkt meer plausibel (oneffenheid van de helling), en de tweede versie lijkt op de tweede (bouwfout).
Er is ook het Internationaal Verdrag inzake verkeerstekens en -signalen voor 1968 en de Europese Overeenkomst van 1971 ter aanvulling van dit Verdrag, volgens hetwelk de waarschuwingssignalen duiden op de hellingsgraad en stijgingen van de percentages.

Wat achter de cijfers zit, bijvoorbeeld 1/12 of 10%, is het een beetje of een klein beetje, hoe ziet het eruit en waar is het van toepassing, laten we de volgende keer met voorbeelden uit het echte leven nadenken.

1. Woordenboeken en encyclopedieën op Akademik Akademik
2. Materialen van de site "School of Life" Shkolazhizni.ru
3. Wikipedia Wikipedia
-
Ter referentie

1 ‰ = 0,1% = 1/1000 = 0,001
10 ‰ = 1% = 1/100 = 0,01
100% = 45º = 1/1
1º - 1,7%
1% - 34 '20 "Let op! Dit geldt alleen voor één eerste procent (0-1), maar niet voor de laatste (99-100), aangezien de procentuele grootte in graden niet uniform is!

1/4 0,25 25% 14 °
1/2 0,50 50% 26,6 °
1/6 0,17 17% 9,5 °
1/8 0,13 13% 7,1 °
1/10 0,10 10% 5,7 °
1/12 0,08 8% 4,8 °
1/14 0,07 7% 4,1 °
1/16 0,06 6% 3,6 °
1/18 0,06 6% 3,2 °
1/20 0,05 5% 2,9 °

Verticale lay-out
1. Met hellingen kan tot 1% van het gebouw worden geplaatst ongeacht de richting van de contourlijnen.
2. Met hellingen van 1 tot 3% over de contouren kunnen gebouwen niet langer dan 50 m worden gepositioneerd. Langere gebouwen moeten langs contourlijnen worden geplaatst.
3. Met een helling van 3 tot 5% (slecht doorsneden reliëf) over gebouwen, kunt u gebouwen plaatsen met een lengte van maximaal 30 meter.
4. Met een helling van 5 tot 8% (ruw reliëf), hebben alle gebouwen parallelle contouren of maken ze gebruik van trapvormige gebouwen, waardoor het merkteken van de 1e verdieping van elke sectie of blok wordt verlaagd.
5. Bij een helling van meer dan 8% (zeer robuust reliëf) worden alleen gebouwen met terrassen gebruikt.

Om mogelijke stagnatie van oppervlaktewateren op het grondgebied van het microdistrict en vooral op intra-blokdoorgangen te voorkomen, moet men geen horizontale platforms maken. Afhankelijk van de algemene vorm van het oppervlak van het territorium, moeten de afzonderlijke elementen hun eigen standaardafwijkingen hebben:
. longitudinale hellingen van intra-kwart passages maken van 0,4 tot 8%. In het geval van zeer moeilijk terrein is een helling van maximaal 10% toegestaan;
. Cross hellingen maken 2-4%;
. looppaden en steegjes moeten een helling van 0,5 tot 6% hebben;
. huishoudelijke platforms, speeltuinen, recreatiegebieden - 0,5-5%;
. sportterreinen - 0,5-1%. Dergelijke sites zijn beter om over het aangrenzende gebied te tillen en om groene hellingen langs de omtrek te regelen. Dit zal zorgen voor een snellere droging van de sites na de regen; groene gebieden kunnen in hun natuurlijke staat blijven.

Berekening van de minimale en optimale hellingshoek van het dak in procenten en graden, afhankelijk van het type dak en dakbedekkingsmateriaal

Het dak neemt een belangrijke plaats in bij het ontwerp van elk type gebouw, omdat het zorgt voor elementaire comfortomstandigheden en externe factoren de inrichting van het huis niet schaden.

Natuurlijk, voor hoogwaardige beschutting is het noodzakelijk om rekening te houden met veel factoren in het ontwerpproces. Een van de hoofdposities in deze context is de berekening van de hellingshoek van het dak.

Waarom is het zo belangrijk en wat je moet weten zodat de berekening correct is en je later het dak niet gedeeltelijk, zo niet volledig hoeft over te doen? Over dit en praat in dit artikel.

De berekening van de helling van het dak kan het best gebeuren met behulp van een speciale online calculator, die zich hieronder bevindt.

Waarom de hellingshoek van de coating meten en op basis van welke factoren deze waarde afhangt

De hoek van de dakhelling is de geometrische formatie van de kruising van twee vlakken. Met hen wordt een horizontaal vlak en een soortgelijk oppervlak van een helling bedoeld.

Dus waarom de hoek van het dak meten:

 1. Meting van de constructie azimut, in de eerste plaats, maakt het mogelijk om de doelmatigheid van de dakconstructie te "schatten" rekening houdend met het gekozen dakbedekkingmateriaal, klimatologische kenmerken, doel van de zolder en de structuur van de loods zelf.
 2. Bovendien is het na de berekeningen niet alleen mogelijk om toekomstige financiële kosten te rationaliseren, maar ook om de juistheid en betrouwbaarheid van het ontwerp te controleren, wat geen verliezen als gevolg van lekken, vallen, spanten en andere incidenten met zich mee zal brengen.
 3. De helling van het dak wordt genomen afhankelijk van twee parameters - de eerste betreft de weersomstandigheden en de hoeveelheid neerslag, en de tweede wordt gekenmerkt door de specifieke kenmerken van het daktype. Als het gaat om noordelijke en besneeuwde gebieden, zal het toekomstige dak dus te maken krijgen met behoorlijke belastingen. De inwoners van de bergachtige gebieden kennen dergelijke moeilijkheden niet.
 4. Sommige daken moeten 6 tot 8 maanden per jaar sneeuw bedekken. Onder deze omstandigheden hebben de eigenaren van met sneeuw bedekte huizen het leven van een steilere helling aanzienlijk vereenvoudigd. Op zijn beurt laat zo'n constructie lager de heup toe om rationeel om te gaan met neerslag en de gevolgen ervan in de vorm van smeltwater. Ook bij deze benadering neemt de omvang van het bruikbare gebied toe.

Natuurlijk is niet alles zo goed met een scherpe rumba, omdat door het vergroten van de helling de behoefte aan extra volumes van zowel dakbedekkingsmaterialen als structurele elementen evenredig groeit. Ook wordt het relevant om de weerstand van de lageronderdelen te vergroten.

Niet minder belangrijk bij het berekenen van de helling zijn de details van het materiaal, waarmee de structuur van de overkapping van buitenaf wordt voltooid. Het is voor niemand een geheim dat elk type topelement van de schuilplaats zich onderscheidt door zijn operationele eigenschappen en kosten.

Tegelijkertijd kunnen er nuances zijn die alleen kenmerkend zijn voor dit type daklaag. U moet bijvoorbeeld extra lagen aanleggen, of u zult grote uitgaven voor warmte en waterdicht maken nodig hebben.

De hellingshoek is afhankelijk van windroos

Misschien is de derde belangrijkste factor waarop de berekende helling afhangt de vaststelling van de status van uitgebuite of niet-geëxploiteerde. Het niet-bediende oppervlak zorgt voor de uitsluiting van ruimte op de kruising van het plafond en de externe beschermende structuur.

Visueel ziet de interpretatie van het concept er veel eenvoudiger uit, omdat bij het zien van platte heupen of bij een lichte helling (in het bereik van 2-7%), het meteen duidelijk wordt waarom het zo'n naam kreeg. Operated zolder geeft de aanwezigheid van zolderruimte aan.

Berekening van de hoek van het dak: een rekenmachine

Hoe de hoek van het dak te berekenen en geen fout maken in de berekeningen? Dit zal u helpen onze bouwcalculator.

Deze calculator berekent de dekking voor een zadeldak.

Voordat u doorgaat met de berekeningen rechtsboven op de rekenmachine, moet u de dakbedekking selecteren.

Hieronder staan ​​rekenmachines voor andere soorten daken:

Benamingen van velden in de rekenmachine

Berekeningsresultaten

Gebied voor sneeuwbelasting

Interpretatie van rekenmachinevelden

Dakhelling in procenten en graden

Hoe de hellingshoek van het dak in graden bepalen? De hellende hoek, evenals elk vergelijkbaar cijfer volgens geometrische kanonnen, wordt in graden gemeten.

Maar in veel documenten, waaronder SNiP's, wordt deze waarde als een percentage weergegeven, dus er zijn geen strikte vereisten en motiveringen om door slechts één maateenheid te worden geleid.

Het belangrijkste in deze situatie is om de verhoudingen voor de verhouding te kennen, als u plotseling graden naar percentages moet converteren en omgekeerd, bijvoorbeeld voor het gemak tijdens computationele acties.

Over het algemeen varieert de conversiefactor voor graden tot percentages van 1,7 (voor 1 graad) tot 2 (voor 45 graden). In die gevallen waarin de indicatoren, niet uitgedrukt als een percentage, van fundamenteel belang zijn, wordt ppm gebruikt in de digitale weergave - honderdsten van%.

Als je de theorie vertrouwt, kunnen de neigingen 60 of zelfs 70 graden worden, maar in de praktijk zal het er niet helemaal passend uitzien. En qua uiterlijk is de indruk "zo", behalve dat uw huis ergens in de Alpen ligt en u een dak moet bouwen dat voortdurend sneeuwbelasting ondervindt.

Het omrekenen van graden in procenten

Specificiteit van plat en hellend dak

Vlakke vloeren worden niet weergegeven door een strikt horizontaal oppervlak, hoe misleidend de naam ook is. Bouw azimut in deze situatie heeft ook een helling, hoewel niet significant - de minimumwaarde moet 3 graden zijn.

Wat betreft de optimale waarden voor vlakke bedekkingen schommelt de helling van het platte dak rond 5-7 graden. Dit komt doordat het dak met een hoek van meer dan 10º moeilijk plat te noemen is. Op zijn beurt is 12-15 graden in de meeste situaties al behandeld als een minimumdrempel voor hellende oppervlakken. De optimale waarden zijn breed genoeg.

De optimale hellingshoek van het dak voor het smelten van de sneeuw is 40-50 graden.

Helling op plat dak

Voor hellende luifels wordt bijvoorbeeld een bereik van 20 tot 30 graden aangenomen, en in het geval van gevels stijgt dit cijfer tot 45º. Dat is precies zo'n volume-interval dat in grotere mate de individuele kenmerken van het type dak en klimaatkenmerken aangeeft.

Minimale dakhelling

Dakbedekkingsmateriaal, dat een van de hoofdelementen van de structuur van het bovenvlak is, biedt ook bepaalde aanbevelingen voor de helling, afhankelijk van het type.

 • In het geval van geprofileerde platen, is de hoek ingesteld op 12 graden, voor metalen tegels moet dit cijfer worden verhoogd tot 15º.
 • Ondulin of zachte tegels in de gemeenschappelijke taal kunnen op een helling van 11 graden worden gelegd. Maar alleen in dit geval is er ook één nuance, die bestaat uit een continue kist.
 • Bij het afdekken van keramische tegels moet de helling ten minste 22º zijn. Het is ook de moeite waard om te overwegen dat het truss-systeem wordt blootgesteld aan zware belastingen in het geval van een kleine hellinghelling. Om overbelasting te voorkomen, moet deze factor tijdens het ontwerp worden overgenomen.
 • Slate is een van de meest voorkomende soorten oppervlaktecoatings. Bij het leggen van golfplaten van asbestcement mag de dakhellingsindicator niet groter zijn dan 28%. Dezelfde vereisten voor stalen vlakken.
 • De minimumhelling van het dak van de sandwichpanelen volgens de normen is 5 graden, als ramen in de panelen worden gepland, neemt de helling toe tot 7 graden.

Door wat SNiP kijk dakhelling? U kunt de optimale en minimale helling van het dakbedekkingsmateriaal in SNiP II-26-76 daken zien.

De afhankelijkheid van de helling bij de keuze van de dakbedekking

Hoe u zelf de hellingshoek van het dak bepaalt

Om de hoek van de helling te meten, kunt u een wondermiddel gebruiken dat de volledige rekenlast kan verlichten. De naam van het apparaat spreekt voor zich - inclinometer (gradenboog).

Over het algemeen kunt u om hulp en de mechanische gradenboog vragen - een budgetoptie, maar extra problemen zijn niet uitgesloten, vooral als u een dergelijk apparaat voor de eerste keer gebruikt.

We zullen echter de bijzonderheden van dit apparaat vertellen - misschien dankzij onze lezer zal zeer binnenkort in het verkeer zijn over "jij" met dit element.

 • Standaard hellingsmeter zonder elektronische bellen en fluitjes wordt gepresenteerd in de vorm van lamellen met een bevestigd frame. Op de kruising van de lamellen bevindt zich de as waarop de slinger is bevestigd. De bijzondere kit bevat 2 ringen, een gewicht, een bord en een wijzer. Het apparaat wordt aangevuld met een schaal met verdelingen, die zich in het binnenste deel van de inkeping bevindt. Als de rail horizontaal wordt geplaatst, valt de aanwijzer samen met de nulverdelingen van de schaal.
 • We gaan nu naar het hoofdproces waarvoor het apparaat is bedoeld. Lijn de rail van de hoekmeter loodrecht op de rand uit. Hierna wordt de vereiste waarde in graden weergegeven op de wijzer van de slinger.
 • De optie, gebaseerd op het uitvoeren van zijn eigen berekeningstaak voor het meten van tilt door wiskundige berekeningen, is niet erg aantrekkelijk. In elk geval proberen we u op een toegankelijke manier te vertellen hoe u het zelf kunt doen. De eerste stap is om de lengte van de hypotenusa en de benen te bepalen. Als het gaat om het meten van de helling van de shelter, is de directe helling een weergave van de hypotenusa.
 • Vervolgens berekenen we de lengte van het tegenoverliggende en aangrenzende been. De eerste wordt weergegeven als een afstand tussen de overlap en de rand en de grootte van de tweede moet worden genomen als de afstand tussen het midden van de overlap en de overhangende dakranden van een bepaalde helling.
 • Nu we al twee waarden hebben ontvangen, is het niet moeilijk om de derde te vinden door trigonometrie toe te passen. Als een resultaat, kennende de sinus, cosinus of tangens (afhankelijk van de grootte van de componenten), met behulp van een engineeringcalculator, berekenen we de digitale waarde van de helling als een percentage.
 • Heeft u nog vragen? Bekijk de video-zelfstudie hieronder of gebruik onze online calculator.

De verhouding van de hoogte van de rand met overspanning

In het algemeen kan het algoritme voor het uitvoeren van afwikkelingsoperaties in vier stappen worden verdeeld. Allereerst houden we rekening met externe natuurlijke invloedsfactoren op de toekomstige oppervlaktelaag, controleren we onze bouwplannen met prijskaartjes voor de benodigde middelen in online winkels, bepalen we het type dakbedekkingsmateriaal en stoppen we niet met het tekenen van informatie van gespecialiseerde sites en, indien mogelijk, met professionals.

Wat betreft de belastingen, is het beter om zich niet bezig te houden met minimale vooroordelen, omdat dit slecht kan eindigen voor een "vers" dak. Maar als het dak plat is en er geen plaats is om te gaan, verwaarloos dan de versterkende schansen niet.

Let bij het berekenen van de kosten ook op concepten zoals de massa van de huisstructuur en opnieuw de belasting door neerslag - dit zal u helpen niet alleen de juiste, maar ook een economisch aangename oplossing voor uw portemonnee te vinden.

Als de helling tot 10 graden is, zijn grindoppervlakken een geschikte optie en tot 20º - gegolfde vloeren en leisteen. Staal en koperen platen zijn al aan te bevelen in zeer "steile" gevallen, wanneer de figuur van de bovenste rumba 50-60 graden bereikt.

Eigenlijk is dat alle informatie die u nodig hebt voor zelfberekening van de hellingshoek van het dak.

Handige video

Hoe de hellingshoek van het dak in het video-formaat te berekenen: