Verplichtingen om de risers in het geprivatiseerde appartement te vervangen

De nieuwe eigenaar van het appartement weet soms niet eens hoeveel problemen hij nu moet oplossen. En een van hen, die nu eigenaar is van de verplichting om de risers in het geprivatiseerde appartement te vervangen? Immers, samen met de woonruimte worden ook de communicatie, inclusief alle woningen, het eigendom.

Pijp vervanging

Al die berichten die zich in het appartement bevinden en die alleen de eigenaar en huurders kunnen gebruiken, veroorzaken geen vragen over hun eigendom. Dit is privé-eigendom. En de eigenaar kan alles doen wat hij nodig acht. Natuurlijk, als dit niet leidt tot het feit dat het eigendom van zijn buren of hun andere rechten en belangen zal lijden.

De eigenaar van het appartement heeft het recht om:

 • vervang oude metalen pijpen door modernere pijpen;
 • zet nieuwe mixers, tellers;
 • verhogen of verlagen van het aantal sanitair;
 • vervang batterijen, etc.

Hij doet dit alles op eigen kracht en op eigen kosten. Dit is niet verrassend of twijfelachtig over de legaliteit van dergelijke acties. Eigendom omvat de mogelijkheid van dergelijke wijzigingen en verbeteringen.

Maar als het gaat om het vervangen van risers, dat wil zeggen, die dikke buizen die alle verdiepingen en appartementen in één geheel verbinden, lopen de meningen uiteen.

Bewoners denken dat het beheermaatschappij verantwoordelijk is voor het gemeenschappelijk bezit en dat ze zeggen dat dit het gemeenschappelijke eigendom is van de eigenaren van het appartement, en dat alles met betrekking tot het vervangen of repareren van leidingen hun verantwoordelijkheid is. Laten we proberen erachter te komen wie gelijk heeft.

Wie zou de risers in het geprivatiseerde appartement moeten veranderen

Het is de moeite waard om te onthouden dat naast het eigendomsrecht ook de zogenaamde last van de eigenaar bestaat, namelijk de noodzaak om hun eigendom in goede staat te houden en te betalen voor het onderhoud ervan.

Inclusief voor:

 • water;
 • riolering;
 • gas;
 • andere voordelen van de beschaving.

En hier rijst de vraag, en wie is de eigenaar van die buizen en hun takken, die niet langer in elk privéappartement zijn, maar deze verbinden met technische communicatie die water, warmte en licht aan het gebouw zelf levert?

Ze blijken, zoals blijkt, te behoren tot het gemeenschappelijk bezit van alle eigenaren. Dat wil zeggen, die leidingen in het appartement zijn persoonlijk en de stootborden komen vaak voor.

wetgeving

De wetgeving bevestigt dit. In 2006 keurde de regering de Regels voor het onderhoud van gemeenschappelijke eigendommen goed.

Ze geven weer wat precies bij het pand hoort dat als gewoon wordt herkend:

 1. Apparatuur voor meerdere appartementen.
 2. Drainagesysteem (bijv. Riolering), etc.

Maar de bevestiging van het feit dat alle leidingen, inclusief sanitair, verwarming, gas en riolering het eigendom zijn van de bewoners van het huis, geeft geen antwoord op de vraag, wie moet wel de staanders in het geprivatiseerde appartement veranderen? Hetzelfde document verwijst naar een dergelijk concept als reparatie (huidig ​​en kapitaal).

De definitie van de huidige reparatie in de Regels voor de technische werking van het huisvestingsfonds omvat dergelijke posities ten opzichte van alle pijplijnen binnen de woonstructuur, zoals:

 • installatie;
 • vervanging;
 • herstel van de prestaties.

Hoe verloopt de privatisering van noodhuisvesting in 2018? Lees hier.

Eigenaar verantwoordelijkheden

Volgens de regels berust de beslissing over de noodzaak van lopende en vooral kapitaalreparaties bij alle eigenaren.

Eigenaars van appartementen en gemeenschappelijke eigendommen moeten:

 • om de normale technische staat van algemene communicatie te verzekeren;
 • om te beslissen over hun reparatie wanneer de noodzaak zich voordoet.

Maar de eigenaren zelf kunnen alleen de apparatuur repareren die hun appartement direct bedient. Omdat het hun privébezit is. En voor de reparatie van gemeenschappelijke eigendommen, dragen ze een deel van hun taken over aan de beheermaatschappij, die alle technische problemen voor hen oplost.

Dit contract is gratis, het gaat om de betaling van een bepaald bedrag op maandelijkse basis. De introductie is ook de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het appartement. In ruil daarvoor ontvangt hij onderhoudsdiensten voor de hele huishoudenseconomie.

Verantwoordelijkheden van huisvestingskantoor

De productie van alle reparatiewerkzaamheden die nodig zijn om de technische staat van de watervoorziening, riolering, verwarming en andere risers te handhaven, is de verantwoordelijkheid van het huisvestingsbureau. Of een ander bedrijf waarmee het contract werd gesloten.

De basis voor het werk zal zijn:

 • hun plan;
 • een handeling die aangeeft dat een deel van de stijgleiding moet worden gerepareerd om een ​​noodgeval te voorkomen;
 • het optreden van een lek of andere storing.

In het huisvestingskantoor kunt u een verklaring aanvragen die zij verplicht zijn in overweging te nemen en een met redenen omkleed antwoord te geven.

Voor wiens rekening

Alle pogingen om huurders te dwingen een privékantoor in te schakelen of extra geld te storten voor het repareren van risers zijn illegaal. Omdat deze werken al worden uitgevoerd ten koste van huiseigenaren.

Maandelijks in de kennisgevingen voor energierekeningen ziet u de regel 'onderhoud en reparatie van woningen'. Het bedrag is afhankelijk van de beelden van het appartement en het aantal huurders.

Volgens de normen van MDK 2-04-2004 zijn er twee lijsten met werken die in de huur zijn inbegrepen. Deze omvatten:

 • het onderhoud van verschillende gemeenschappelijke eigendommen;
 • technische en andere communicatiediensten;
 • noodwerk;
 • huidige reparatie.

Dat wil zeggen, alle werkzaamheden aan vervanging, onderhoud en reparatie zijn al inbegrepen in de toch al vrij grote huur.

Daarom moet het woningkantoor de rioolstijgbuis in het geprivatiseerde appartement wijzigen, is absoluut gratis. Ik heb er al voor betaald.

Een uitzondering is het geval wanneer de reparatie nodig is als gevolg van reparaties door een van de eigenaren van het appartement, ongeoorloofde of constructieve wijzigingen in de algemene communicatie in gebouwen. En als de buren als gevolg van deze interventie te lijden hebben gehad, dan zullen ze de schade moeten compenseren.

Leg een verklaring af aan de rechtbank voor de gedwongen hervestiging en privatisering van een appartement? U vindt dit artikel nuttig.

Hoe is de nalatenschap van een geprivatiseerd appartement volgens de wet? Zie hier.

Veelgestelde vragen

Overweeg de vragen die vaak worden gesteld door eigenaren van geprivatiseerde appartementen.

Vervanging van rioolstijgbuis

Aangezien de risers die zich buiten de appartementen bevinden en meerdere van deze verbinden, gemeenschappelijk eigendom zijn, wordt het vervangende bedrijf beheerd door de beheermaatschappij (HOA, huisvesting en gemeentelijke diensten, afdeling woningbouw, enz.). Ten koste van die fondsen die deel uitmaken van de huur voor het 'onderhoud en de reparatie van het gemeenschappelijk bezit van het huis'.

Pogingen om mensen te dwingen om voor deze werken te betalen zijn bovendien illegaal.

Wanneer u de eis om de uitbreidingskaart te vervangen probeert te verwerpen om zijn positie te verdedigen, moet u de regelgevingsdocumenten raadplegen:

 • regels voor het onderhoud van het gemeenschappelijke eigendom van een flatgebouw;
 • methodische aanbevelingen MDK 2-04-2004.

Als bewijs van de uitvoering van uw taken voor de tijdige betaling van hulpprogramma's aan de aanvraag voor reparatiewerkzaamheden, kunt u exemplaren van de ontvangst van betaling bijvoegen.

Pijpen vervangen in geprivatiseerde woningen

Het hangt allemaal af van waar deze leidingen zich bevinden en hoeveel appartementen ze bedienen. Alle leidingen die zich in het appartement bevinden, worden op kosten van de eigenaar vervangen. Werk kan worden gedaan door specialisten van het Wetboek van Strafrecht en andere personen op basis van een civielrechtelijke overeenkomst.

Dit verwijst naar:

 • pijpen voor watervoorziening, riolering, verwarming;
 • tellers, kranen en sanitair, die uitsluitend worden gebruikt.

Alle algemene communicatie met het huis wordt bediend door het managementbedrijf op kosten van de eigenaren van het appartement. Onderhoud omvat de vervanging van leidingen in het geval van een slechte technische staat.

Wie moet er verantwoordelijk zijn voor het vervangen van de rioolstrook in het appartement?

Niet alle inwoners van de Russische Federatie wonen in nieuwe huizen, dus het probleem van slijtage van communicatie is voor velen bekend.

Rioolbuizen zijn geen uitzondering, de schade en breuk daarvan kan leiden tot overstromingen en schade aan eigendommen.

Op de procedure voor het vervangen van de rioolstijgbuis in het appartement praten in dit artikel.

Wat zijn de temperatuurnormen in een appartement tijdens het stookseizoen volgens SanPin? Lees hier meer over in ons artikel.

Algemene informatie

In oudere huizen zijn riolen en leidingen in de badkamers gemaakt van gietijzer - een betrouwbaar, maar niet het meest duurzame materiaal.

Vroeg of laat beginnen dergelijke leidingen te falen, waarna er gevaar voor lekkage, pijpsplitsing, materiële schade en aansprakelijkheid bestaat.

Om de trieste gevolgen te voorkomen, moeten de riser en riooltakken worden vervangen. In een dergelijke situatie lukt het eigenaren vaak alleen en de riser in een appartement op zichzelf te veranderen.

Niet iedereen weet dat het mogelijk is om riolen en andere risers te vervangen ten koste van de beheermaatschappij.

Regulerende documenten

Vervanging en reparatie van riool, waterleidingen en verwarmingsbuizen worden geregeld door:

 • regels voor het onderhoud van gemeenschappelijke eigendommen in de MKD;
 • regels en voorschriften voor de technische werking van de woningvoorraad;
 • methodologische handleiding voor onderhoud en reparatie van woningvoorraad MDK 2-04-2004.

Over welke voordelen voor de betaling van hulpprogramma's zijn uiteengezet voor een persoon met een handicap in groep 2, lees hier.

Persoonlijk of algemeen eigendom?

Volgens de regels ligt de verantwoordelijkheid voor het onderhouden en repareren van communicatie bij de eigenaars.

De waterleidingen, die takken van de stijgpijpen zijn, worden onafhankelijk en op eigen kosten door de eigenaars opgenomen, gerepareerd en veranderd.

Pijpleidingen, die door verschillende appartementen worden gebruikt, zijn gemeenschappelijk eigendom in overeenstemming met de regels voor het onderhoud van gemeenschappelijke eigendommen in de MKD.

Het gemeenschappelijke eigendom omvat takken van de stijgleiding naar de eerste koppelingsverbinding.

Wie zou er moeten veranderen?

Reparatie van gemeenschappelijke eigendommen gebeurt door het beheermaatschappij, waaraan huurders het recht hebben overgedragen om gemeenschappelijk eigendom te beheren.

Vervanging van riool- en waterstuwers wordt uitgevoerd door huisvesting en gemeentelijke diensten UK, TSZH of andere bedrijven. De beslissing om te repareren wordt genomen door de beheermaatschappij op verzoek van huiseigenaren.

Wat zijn de regels voor het gebruik van woonruimten en gemeenschappelijke eigendommen in appartementsgebouwen? U vindt het antwoord op onze website.

Voor wiens rekening?

Volgens de wet zijn huiseigenaren verantwoordelijk voor het onderhoud van gemeenschappelijke eigendommen.

Als de rioolleiding niet werkt en moet worden gerepareerd of vervangen, moet de beheermaatschappij deze werken uitvoeren en betalen met de door de eigenaars ingebrachte middelen.

Huiseigenaren betalen deze kosten in hun rekeningen voor nutsvoorzieningen onder het item "onderhoud en reparatie van woningen."

Als op alle verdiepingen kapitaal wordt vervangen door risers, kunnen er fondsen worden opgehaald voor betalingen voor grote reparaties.

Er ontstaat een heel andere situatie wanneer de huiseigenaar om wat voor persoonlijke redenen de bruikbare stijgleiding wil vervangen, bijvoorbeeld bij het opnieuw plannen van de badkamer.

In dit geval worden alle kosten voor het vervangen van de riser gedragen door de eigenaar, het werk wordt ook onafhankelijk uitgevoerd.

Het vervangen van de risers in gemeentelijke woningen is voor rekening van de verhuurder, dat wil zeggen, de gemeentelijke autoriteiten.

In dit geval wordt de vervanging op verzoek van de werkgever kosteloos gedaan aan de gemeentelijke autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de huisvesting van de stad en de gemeentelijke diensten.

Hoe te veranderen?

Als u een riser wilt vervangen die moet worden vervangen of moet worden vervangen, neemt u contact op met het beheermaatschappij met een verklaring gericht aan zijn hoofd.

Voordat u een aanvraag in bij het Wetboek van Strafrecht te schrijven, is het mogelijk om een ​​loodgieter bellen om uw huis, dat de handeling van de inspectie van het riool riser zal maken, repareren van de schade en de noodzaak om de riser vervangen.

Vervolgens moet je een aanvraag voor de vervanging van de riser in vrije vorm aan het hoofd van het Wetboek van Strafrecht te maken, met vermelding van de redenen waarom moet worden uitgevoerd werkt op vervanging.

Aan het einde van de aanvraag dient u een specifiek verzoek in te dienen voor vervanging of reparatie van de rioolstijgbuis. Zet vervolgens de datum en handtekening van de eigenaar. De verklaring wordt in twee exemplaren gemaakt, waarvan er één bij de eigenaar blijft, de andere bij het strafwetboek.

Voorbeeldapplicatie voor het vervangen van de rioolstijgbuis.

De eigenaar van de huisvestingsaanvraag moet een bonafide betaler van nutsbetalingen zijn voor zijn aanvraag om te worden geaccepteerd en overwogen.

Na beoordeling van de aanvraag gaat de eigenaar akkoord met een geschikte tijd om te werken. Vervanging van de uitbreidingskaart wordt gedaan door werknemers van de beheermaatschappij of aannemers die betrokken zijn bij het Wetboek van Strafrecht.

De eigenaar moet gratis toegang tot de badkamer bieden om de leidingen te vervangen. Hoeveel kost de vervanging van de rioolstijgbuis in het appartement?

Extra middelen bij het vervangen van de riser of takken ervan naar de eerste dockingverbinding, de eigenaar is niet verplicht om te betalen.

De geschatte kosten, die de vervanging van de rioolstijgbuis in een appartement kosten, zijn van 4 tot 7 duizend roebel.

Vaak zijn huiseigenaren geconfronteerd met het feit dat het management bedrijven nodig hebben om te betalen voor de vervanging van de riser, daarbij verwijzend naar het feit dat de pijp-risers in de kamer van de eigenaar en is verantwoordelijk voor hen eigenaar.

In dergelijke gevallen is het noodzakelijk om medewerkers van het Wetboek van Strafrecht, dat riool, water standpijpen herinneren en stootborden batterijen, ten dienste van meer dan een appartement, zijn de gemeenschappelijke huis eigendom, en voor de vervanging en reparatie aan het Wetboek van Strafrecht.

Bovendien zal de vervanging van risers in elk geval worden betaald door huiseigenaren uit de fondsen die zij hebben betaald in rekeningen van nutsbedrijven.

Je kunt uitzoeken wat je moet doen als iemand van de huurders van het huis tegen het vervangen van de algemene rioolleiding uit de video is:

Het elimineren van blokkering van gecentraliseerd rioolwater voor wiens rekening

Wat weten we over het waterafvoersysteem van woongebouwen, of hoe ze het ook noemen - het rioleringssysteem? Je kunt lang praten in technische termen, stootborden, schoonmaken, revisies, verzamelaar, etc., maar over het algemeen is alles eenvoudiger. Het drainagesysteem in meergezinswoningen is communicatie van gietijzeren of kunststof buizen met een diameter van meestal 50-100 mm, waarmee vloeibaar menselijk afval wordt afgevoerd uit een zelfstromende flat. Vanuit de appartementen, via de kelder en verder langs verschillende rioolkamers, verzamelt het rioolwater zich in pijpen met een grotere diameter en stroomt dan enkele tientallen kilometers in de zuiveringsinstallatie. Alles is eenvoudig, maar helaas hebben veel bewoners van flatgebouwen de indruk dat het systeem voor vloeibaar afval kan worden gebruikt als een afvalhok.

Wie moet de rioolstuwer repareren?

 • regels voor het onderhoud van gemeenschappelijke eigendommen in de MKD;
 • regels en voorschriften voor de technische werking van de woningvoorraad;
 • methodologische handleiding voor onderhoud en reparatie van woningvoorraad MDK 2-04-2004.

Over welke voordelen voor de betaling van hulpprogramma's zijn uiteengezet voor een persoon met een handicap in groep 2, lees hier. naar inhoud ↑ Persoonlijk of algemeen eigendomsrecht? Volgens de regels ligt de verantwoordelijkheid voor het onderhouden en repareren van communicatie bij de eigenaars. De waterleidingen, die takken van de stijgpijpen zijn, worden onafhankelijk en op eigen kosten door de eigenaars opgenomen, gerepareerd en veranderd.

Hoe de bron te gebruiken

Artikelen Inhoud

 • 1 Wiens eigendom de rioolstijgbuis is
  • 1.1 Wetgevingsdocumenten
  • 1.2 Wat te doen bij een ongeval?
 • 2 Zelfherstellende lekken
  • 2.1 Oorzaken van noodsituaties
  • 2.2 Reparatie van metalen buis
  • 2.3 Hoe een plastic analoog te patchen
 • 3 Conclusie

Huiseigenaren in flatgebouwen worden vaak geconfronteerd met een probleem wanneer een rioolbuis in een toilet, badkamer of keuken stroomt. En dan rijst de vraag: hoe deze problemen te elimineren? Op hun eigen of uitnodigende deskundigen, en vooral - voor wiens rekening? Laten we dit begrijpen.
Als de buis in het appartement stroomt, moet u zelf de reparatie uitvoeren.

Riolering verstopping in een flatgebouw: wie is de schuldige, wat te doen en waar te bellen

Het gemeenschappelijke eigendom omvat takken van de stijgleiding naar de eerste koppelingsverbinding. naar inhoud ↑ Wie zou moeten veranderen? Reparatie van gemeenschappelijke eigendommen gebeurt door het beheermaatschappij, waaraan huurders het recht hebben overgedragen om gemeenschappelijk eigendom te beheren. Vervanging van riool- en waterstuwers wordt uitgevoerd door huisvesting en gemeentelijke diensten UK, TSZH of andere bedrijven.

De beslissing om te repareren wordt genomen door de beheermaatschappij op verzoek van huiseigenaren. Wat zijn de regels voor het gebruik van woonruimten en gemeenschappelijke eigendommen in appartementsgebouwen? U vindt het antwoord op onze website.
naar inhoud ↑ Voor wiens rekening? Volgens de wet zijn huiseigenaren verantwoordelijk voor het onderhoud van gemeenschappelijke eigendommen. Als de rioolleiding niet werkt en moet worden gerepareerd of vervangen, moet de beheermaatschappij deze werken uitvoeren en betalen met de door de eigenaars ingebrachte middelen.

Wie moet rioolnetwerken buiten het huis repareren?

Wiens verantwoordelijkheid in de riolering blokkering?

De eigenaar van de huisvestingsaanvraag moet een bonafide betaler van nutsbetalingen zijn voor zijn aanvraag om te worden geaccepteerd en overwogen. Na beoordeling van de aanvraag gaat de eigenaar akkoord met een geschikte tijd om te werken.

Vervanging van de uitbreidingskaart wordt gedaan door werknemers van de beheermaatschappij of aannemers die betrokken zijn bij het Wetboek van Strafrecht. De eigenaar moet gratis toegang tot de badkamer bieden om de leidingen te vervangen.

Hoeveel kost de vervanging van de rioolstijgbuis in het appartement? Extra middelen bij het vervangen van de riser of takken ervan naar de eerste dockingverbinding, de eigenaar is niet verplicht om te betalen. De geschatte kosten die de vervanging van de rioolstijgbuis in een appartement kosten, zijn van 4 tot 7 duizend.

Stromende rioolbuis: hoe het probleem op te lossen, op basis van de locatie

Tatyana Pinalova Newbie Geregistreerd: 01-14-2016 Berichten: 14 Reputatie: 115831 Citaat: Gepost door aerica Goede dag voor iedereen! Het probleem is dit - de riser is geblokkeerd tussen de 8e en 9e verdieping (de 9e verdieping is de laatste). Op het moment ontstond letterlijk een blokkade - 's avonds werkte het rioolsysteem in de keuken normaal en' s ochtends deed het helemaal niets.

Wie moet er verantwoordelijk zijn voor het vervangen van de rioolstrook in het appartement?

Algemene informatie In oude huizen zijn rioolbuizen en -buizen in de badkamers gemaakt van gietijzer - een betrouwbaar, maar niet het meest duurzame materiaal. Vroeg of laat beginnen dergelijke leidingen te falen, waarna er gevaar voor lekkage, pijpsplitsing, materiële schade en aansprakelijkheid bestaat. Om de trieste gevolgen te voorkomen, moeten de riser en riooltakken worden vervangen. In een dergelijke situatie lukt het eigenaren vaak alleen en de riser in een appartement op zichzelf te veranderen. Niet iedereen weet dat het mogelijk is om riolen en andere risers te vervangen ten koste van de beheermaatschappij.
Druppels, kleding, watten, karton, hygiëneproducten, huishoudelijk afval, bouwafval, groot voedselafval, enz. Worden in het rioleringssysteem gegooid. Al het vuil komt gemakkelijk het systeem binnen via een wastafel, een toilet, alleen kan een buisdiameter Multimeter maart op rioolbuizen en ergens in rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Deze vuiligheid hoopt zich op in de plaatsen van draaien, vrijlaten, putten, vermindert de doorlaatbaarheid, vervuilt de camera en leidt uiteindelijk tot verstoppingen. De blokkades zijn anders, sommige zijn niet groot, waardoor servicebedrijven snel kunnen verdwijnen zonder gevolgen voor bewoners.

Grotere blokkades in de netwerken overweldigen de camera's, vloeien de tuin in, speelplaatsen, parkeerplaatsen, waardoor bewoners, autoliefhebbers en kinderen ongemak ondervinden.

Het elimineren van blokkering van gecentraliseerd rioolwater voor wiens rekening

Dit zijn de rechtvaardigende uittreksels uit de documenten: "REGELS VOOR DE INHOUD VAN ALGEMENE EIGENDOM IN EEN APPARTEMENTHUIS" (goedgekeurd door de regering van de Russische Federatie van 13 augustus 2006 n 491) "... 2. Het gemeenschappelijke eigendom omvat: e) mechanische, elektrische, sanitaire en andere uitrusting die zich in een appartementencomplex buiten of binnen het terrein bevindt en die meer dan één woon en (of) niet-residentieel gebouw (appartementen) bedienen;... 5.... De structuur van het gemeenschappelijke bezit omvat een inwendig technisch systeem van WATERBEPALING, bestaande uit rioleringsuitlaten, gevormde onderdelen (inclusief uitlaten, overgangen, aftakleidingen, inspecties, kruisen, T-stukken), stijgbuizen, pluggen, uitlaatpijpen, draintrechters, veegmachines, ANTWOORDEN VAN DE STANDS NAAR DE EERSTE KNECHTSVERBINDINGEN, evenals andere apparatuur die zich in dit systeem bevindt. "REGELS EN NORMEN VOOR DE TECHNISCHE WERKING VAN HET HUISVESTINGSFONDS (goedgekeurd.
Post.
Op de verpakking moet worden vermeld dat de lijm is bedoeld voor polyethyleen of PVC, CPVC of PVC. Zet de klem vast uit een stuk buis.

 1. Breng een patchcut aan van een stuk buis over de aangebrachte lijmlaag. Het moet van hetzelfde materiaal zijn gemaakt als het product dat wordt gerepareerd.
 2. De mix moet in een halve minuut drogen. Op basis hiervan is het niet nodig om het extra te bevestigen met een klem.
 3. Gerepareerde leidingen kunnen na 5 uur worden gebruikt.

Conclusie We hebben de situatie overwogen wanneer het rioolwater stroomt - waar te keren, en ook in welke gevallen om het probleem zelf op te lossen. Zoals u zelf hebt gezien, is dit vrij eenvoudig (zie ook het artikel "Onafhankelijk ponsen van afvalwater: 3 effectieve manieren"). De video in dit artikel zal de informatie aanvullen.
Irka Active member Registratie: 03.03.2009 Adres: Voronezh region Berichten: 959 Reputation: 1571236 Denkt u dat u op de 9e verdieping woont? AlGeor Lawyer Registratie: 11/09/2009 Adres: Krasnodar Region Berichten: 7,925 Reputatie: 34687975 Citaat: Oorspronkelijk gepost door aerica Alle goede tijd van de dag! Het probleem is dit - de riser is geblokkeerd tussen de 8e en 9e verdieping (de 9e verdieping is de laatste). Op het moment ontstond letterlijk een blokkade - 's avonds werkte het rioolsysteem in de keuken normaal en' s ochtends deed het helemaal niets. Deze situatie was al een keer, het schoonmaken van het appartement met een kabel gaf niets en de monteurs sloegen de ALGEMENE stijgleiding van de zolder. In het appartement hebben reparatiewerkzaamheden recent niet uitgevoerd.

De vraag is - wie moet betalen voor het werk. Voor de reparatie en het onderhoud van de woning betaal ik 500 roebel per maand, maar we hebben fitters met een goede eetlust. Afvoer gereinigd ten koste van fondsen die gaan betalen voor huisvesting.

Reparatie van rioolwater in een appartementencomplex

Reparatie van rioolwater in een appartementencomplex

Reparatie van rioolwater in een appartementencomplex

Veel inwoners van ons land wonen in appartementsgebouwen, waarbinnen er een geïntegreerd rioleringssysteem is dat in elk appartement afvalwater verzamelt en naar de afvalwaterinzamelaars leidt. Dit is een nogal ingewikkelde constructie- en constructiestructuur die uit verschillende delen bestaat. En net als bij elk complex apparaat, heeft riolering in flatgebouwen de neiging om te slijten, dus van tijd tot tijd is het nodig om riolering in een flatgebouw te repareren.

Schematische weergave van het rioolsysteem

Mogelijke tekenen van mislukking van het riool

Als onaangename geuren in uw appartement merkbaar worden, zijn er voortdurend verstoppingen in het rioolsysteem, die zelfs tot overstromingen kunnen leiden, is het tijd om preventief onderhoud te doen of het rioleringssysteem te reviseren.

Apparaat rioolsysteem

Om afvalwaterverzamelsystemen in flatgebouwen schoon te maken of te repareren, zou men de samenstelling en de principes van verrichting van zulk een systeem moeten kennen.

Als je de technische systemen bestudeert van appartementsgebouwen gebouwd tijdens de Sovjetperiode, blijken kleine appartementen meestal een aangrenzende badkamer, toilet en keuken te hebben. Alle sanitaire apparaten zijn uitgerust met leidingen die de afvoeren eerst in de geprefabriceerde horizontale rioolbuizen leiden en vervolgens in de verticaal geplaatste "stijgbuis", die de afvoeren naar het hoofdverzamelsysteem van het riool leidt.

Verticale stijgbuis passeert de tussenvloeren, en in het bovenste deel - op de zolder of op het dak is voorzien van een ventilatieopening. Het systeem werkt volgens het principe van zelfstromend water dat van de top naar de bodem beweegt onder invloed van de zwaartekracht.

Om te voorkomen dat afvoeren in de leidingen stagneren, worden hun horizontale secties onder een bepaalde hoek gelegd. Een dergelijke helling moet redelijk uniform zijn en geen scherpe druppels hebben die bijdragen aan de accumulatie van neerslag. In de regel worden pijpleidingen met een gemiddelde diameter (tot 5 centimeter) op een helling van 3-4% geplaatst en leidingen met een grote doorsnede (tot 10 centimeter) worden onder een hoek van 2% gemonteerd. De berekening van de helling van de pijplijnsectie van 2% impliceert een stijging van het ingangsgedeelte van één meter van de horizontale sectie met 2 centimeter ten opzichte van de uitgang. In de regel zijn rioolpijpleidingen aan de muur bevestigd, zodat de lay-out van hun locatie rechtstreeks op het oppervlak kan worden gemaakt.

Een gewoon appartement bevat verschillende sanitaire voorzieningen en wanneer u rioolbuizen naar hen afvoert, moet u de hellingshoek nauwkeurig berekenen op basis van de aanbevolen percentages. Dus bij het plaatsen van een pijp met een doorsnede van 5 centimeter en een lengte van 3 meter - de opneemkant moet minstens 9 centimeter boven de uitlaat zijn.

Riolering in hoogbouw

In gebouwen met een groot aantal verdiepingen in de riolering kunnen tussentijdse opslagtanks worden uitgerust, maar over het algemeen valt het principe van hun constructie samen met de systemen voor het verzamelen van afvalwater in conventionele hoogbouwpanelen.

Routineonderhoud van rioolstelsels

Zelfs de juiste engineeringberekening tijdens de bouw van een rioleringssysteem kan de ononderbroken werking ervan niet garanderen. De drains die in het rioleringssysteem komen hebben een andere consistentie en een andere samenstelling, waardoor overgroeiingen van vaste deeltjes kunnen ontstaan ​​over ongelijke gebieden, bij de verbindingen van pijpen en overgangsfittingen. De belangrijkste oorzaken van rioleringsblokkades zijn de volgende:

 • Veel voorkomende oorzaken van verstoppingen zijn het haar en het haar van dieren die in het rioolnetwerk vallen. Het vormt een rooster dat deeltjes in water vasthoudt.
 • Een probleem voor rioolbuizen wordt gevormd door de vetdeeltjes die zijn opgelost in de riolering die afkomstig is van spoelbakken en vaatwassers. Naarmate de afvoer afkoelt, krijgen ze een vaste vorm en worden ze op de wanden afgezet.
 • En natuurlijk is het onacceptabel om in de afvoeropeningen van grote voorwerpen te komen die het lumen van de rioolbuis kunnen blokkeren.

rioleringssysteem

Ondanks het feit dat een goed ontworpen riolering onafhankelijk moet worden gereinigd, onder invloed van nieuwe delen van rioolwater, is het van tijd tot tijd noodzakelijk om preventief te repareren en te reinigen. U kunt deze procedure als volgt uitvoeren:

Bij installatie van het rioolstelsel op de kruising van sifons met de rioolbuizen, zijn in de regel inspectiegaten geïnstalleerd.

In dergelijke inlaatmondstukken kunt u een speciaal mondstuk plaatsen met een hydrodynamisch reinigingssysteem, aangedreven door een waterpomp. Onder invloed van reactief vermogen zal een dergelijk mondstuk door de buis bewegen en de verzamelde lagen omverwerpen.

Als preventieve reparatie is het ook mogelijk om het gebruik van chemische reinigingsmiddelen aan te bevelen die het binnenoppervlak van leidingen reinigen. Het gebruik van agressieve chemische oplossingen moet met de nodige voorzichtigheid worden behandeld en hun samenstelling zorgvuldig worden bestudeerd. Sommige chemische elementen kunnen verbindingsmanchetten aan de verbindingen van pijpleidingen beschadigen.

Reparatie van gietijzeren leidingen rioolsysteem

Een goed ontworpen en goed geconstrueerd rioolsysteem mag tijdens het gebruik geen groot gedoe zijn. Er moet aan worden herinnerd dat de verhuurder in een flatgebouw verantwoordelijk is voor dat deel van het rioolstelsel dat zich direct in zijn appartement bevindt. Een controversieel probleem is de reparatie en het onderhoud van gewone rioolstutten. Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat de reparatie door de beheermaatschappij moet worden uitgevoerd. Schade aan de stijgbuis, die in uw appartement voorbijgaat, kan echter tot trieste gevolgen leiden, dus het is beter om zijn toestand zelf te blijven controleren en niet te vertrouwen op de snelheid van loodgieters van de huisvestingsafdeling.

reparatie van gietijzeren rioolbuizen

Alle flatgebouwen die tijdens de Sovjetperiode werden gebouwd, werden voltooid met rioleringssystemen met gietijzeren buizen, die een zeer solide structuur zijn die tientallen jaren en trouw kan dienen, maar elk ontwerp heeft zijn kracht en maximale levensduur.

Extern kan de noodzaak om gietijzeren rioolbuizen te repareren of te vervangen worden uitgedrukt in het uiterlijk van een lek of fistel. Tegelijkertijd kan een onaangename geur de kamer binnenkomen. Om op een gegeven moment geen rioolpijpbreuk te ondervinden, moet deze regelmatig worden geïnspecteerd, ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Merk op dat ondanks de sterkte van het gietijzer een nogal breekbaar materiaal is en zeer gevoelig is voor schokken.

Als u het uiterlijk van een lek op de gietijzeren rioolbuis registreert, kunt u in de beginfase proberen de beschadigde plaats te stoppen. Om dit te doen, kunt u de volgende methode gebruiken.

 1. We bereiden de nodige hulpmiddelen voor. Om de gietijzeren buis te repareren, hebben we nodig: een schaar, een bouwmes, een stalen borstel en een plastic container.
 2. Als er een barst in uw gietijzeren buis is, kunt u het lek verwijderen door een rubberen band aan te brengen. We nemen de oude autocamera, knippen er een stukje van de gewenste maat uit en bevestigen de pleister op de buis met klemmen. Als klemmen kunt u gewone draad gebruiken, die moet worden gedraaid met een hard voorwerp. In de regel wordt deze reparatiemethode gebruikt voor het repareren van gietijzeren buizen die niet intensief worden gebruikt. Bovendien kan een kleine fistel in een gietijzeren buis eenvoudig worden gestoken met een beitel (maar met enige voorzichtigheid) of gehamerd met een loden mondknevel.
 3. Als de gietijzeren rioolbuis voortdurend wordt gebruikt, is het beter om de volgende methode te proberen: neem de gebruikelijke medische bandage en bereid een oplossing van water, cement en waterglas voor. U kunt eenvoudig een mengsel van vloeibaar glas en cement gebruiken en oude dameslegging gebruiken als een wapeningsnet. Plaats een stuk verband in de voorbereide oplossing, wacht tot het de stof doorweekt en wikkel de beschadigde plaats op de buis. Bovenop het droogverband kan worden gesprenkeld met droog cement. Herhaal deze handeling totdat een sterke beschermlaag is gevormd op de plaats van de beschadiging. In de laatste stap, week de bovenste laag van het verband met silicaat lijm.
 4. Als de beschadigde plaats groot is, kan een meer kardinale methode worden gebruikt. Behandel de beschadigde plaats met een staalborstel en verwijder de beschadigde laag metaal en verf. Probeer de intacte metaallaag te bereiken, maar wees voorzichtig - broos gietijzer is erg gevoelig voor externe invloeden. Het gereinigde oppervlak moet worden ontvet. Dit kan worden gedaan met benzine of aceton. Maak vervolgens het reparatiemengsel. Het zal bestaan ​​uit 2 delen fosforzuur en 3 delen koperoxide. Breng dit mengsel onmiddellijk na de bereiding met een spatel op het beschadigde gebied aan. De samenstelling verhardt erg snel, dus aarzel niet.

Als alle maatregelen voor het repareren van gietijzeren rioolbuizen niet tot succes hebben geleid, moet u overwegen om het rioleringssysteem bij u thuis te vervangen. Het meest populaire materiaal voor de bouw van nieuwe en vervanging van ijzeren riolen zijn kunststofbuizen.

Kunststof rioolbuis

Installeer kunststof rioolbuizen

Het is mogelijk om gietijzeren rioolbuizen voor plastic zowel lokaal, op een bepaalde locatie en volledig in het hele appartement te vervangen.

Vervanging van rioolbuizen die rechtstreeks door het appartement lopen, veroorzaakt geen speciale problemen en wordt meestal gecombineerd met de reparatie van een badkamer of toilet. In dit geval worden de oude gietijzeren buizen eenvoudig verwijderd en in hun plaats een nieuwe reeks kunststof die onderling verbonden zijn elementaire - butt met germeteziruyuschih manchetten. Voordat u een kunststof riolering installeert, vergeet dan niet om de locatie van alle sanitaire apparaten en de hellingshoek van alle rioolbuizen te berekenen en te markeren.

Installatie van kunststof rioolsysteem

Het grote probleem is de vervanging van de gietijzeren riser op het plastic. Het is noodzakelijk om er alleen in extreme omstandigheden een beroep op te doen - wanneer grote scheuren en lekken worden gedetecteerd in de gietijzeren rioolstijgbuis. In dit geval moet u de gewrichten van de stijgbuis onderzoeken bij de boven- en onderburen. Er zijn dergelijke opties voor de constructie van riolen, dat hun vervanging alleen langs de gehele verticale lijn tegelijk kan plaatsvinden. Maar heel vaak is er de mogelijkheid om een ​​overgang te vormen van de gietijzeren pijp van de stijgbuis van de buren naar de plastic buis van uw stijgbuis. In de meeste gevallen zal het moeten beitelen deel tussenliggende verdieping, dus dat zonder de samenwerking met de buurlanden en kan hier niet doen, zeker gezien het feit dat tijdens de reparatie ze helemaal niet nodig hebben om hun deel van de riolen te gebruiken.

Vervanging van rioolstijgbuis

Om de kwestie van rioolreparatie in appartementsgebouwen meer gedetailleerd te bestuderen, zie de trainingsvideo.

Wie zou de stijgbuis in het appartement moeten vervangen?

In de loop van de tijd worden verschillende communicaties in woongebouwen onbruikbaar. En er kan zich een situatie voordoen met betrekking tot het lekken van de rioolstijgbuis. Ondanks het feit dat dit probleem zich op elk moment kan voordoen met een persoon die in een flatgebouw woont, weten maar weinigen het antwoord op de vraag: "Er stijgt een rioolstrook: wie moet gerepareerd worden?".

Als u wilt weten hoe u uw probleem precies kunt oplossen, neem dan contact op met het online consultantformulier aan de rechterkant. Het is snel en gratis! Of bel ons op 8 (800) -350-30-02 (gratis voor alle regio's in Rusland)!

Stel je de volgende situatie voor. Het huis rotte weg en begon rioolbuizen in je appartement te lekken. Als gevolg hiervan is uw badkamer overstroomd en de buren overstroomd de bodem. Hun appartement was verzekerd, maar ze zullen je nog steeds aanklagen voor een schadevergoeding.

Natuurlijk ontstaan ​​er onplezierige vragen: "Ben jij de schuldige? Moet je de schade volledig compenseren? Zo niet, wie moet dan de rioolstijgbuis vervangen? ". En de belangrijkste vraag: "Wie had de riser op tijd moeten veranderen en voor wiens rekening dit probleem niet zou moeten voorkomen."

Van wie is de rioolstijgbuis?

Allereerst is het noodzakelijk om te begrijpen wie eigenaar is van de rioolstijgbuis. Raadpleeg hiervoor de huidige wetgeving. De huisvestingscode vermeldt dat warm en koud water risers deel uitmaken van openbaar bezit. Het blijft niet helemaal duidelijk wat dan het publieke goed is. Verwijzend naar artikel nr. 36 van de LCD-huisvestingscode van de Russische Federatie, evenals de regels voor het onderhoud van openbaar bezit, die zijn goedgekeurd door het decreet van de regering van de Russische Federatie nr. 491 van 13 augustus 2006.

In deze documenten staat dat de samenstelling van openbaar bezit wordt bepaald door: de eigenaren van het pand in dit huis, overheidsinstanties en lokale overheden. Maar over de rioolstuwers is er helaas geen enkel woord.

De resolutie van de regering van de Russische Federatie nr. 354 p.5 van 6 mei zal helpen dit geschil op te lossen. Hierna wordt het volgende beschreven: "Het gemeenschappelijke bezit omvat een technisch rioleringssysteem in het huis, dat bestaat uit riooluitlaten, gevormde delen (deze omvatten: T-stukken, kruisen, aftakleidingen, aftakleidingen), rekken, pluggen, afvoertrechters uitlaatpijpen, gebieden van stijgleidingen tot hoofdaansluitingen en tweede uitrusting, die zich ook in het bijgeleverde systeem bevindt. "

Wie zou de stijgbuis in het appartement moeten vervangen?

In de vorige paragraaf ontdekten we wie eigenaar was van de rioolstijgbuis in het appartement en werd bewezen dat de rioolstuwer tot het collectieve eigendom van het huis behoort. Zoals u weet, moet het onderhoud en alle soorten reparaties van all-house-eigendommen worden behandeld door een gemeenschappelijke organisatie, waarbij het huisonderhoud wordt vastgesteld.

Als het appartement wordt overstroomd door storingen in de risers, moet u eerst een aanvraag indienen bij het beheermaatschappij. In bijzonder complexe en noodsituaties kunt u bovendien contact opnemen met de hulpdiensten voor snellere probleemoplossing.

Vertegenwoordigers van deze organisaties zijn verplicht in aanwezigheid van getuigen en alle geïnteresseerde personen om lekken en schade te inspecteren en een speciale act op te stellen. Dit document moet noodzakelijkerwijs weerspiegelen: in welke appartementen de overstroming plaatsvond, om welke reden, welk eigendom beschadigd was, enz.

Als uit de handeling blijkt dat de overstroming plaatsvond als gevolg van een mislukte rioolstijgbuis, worden hulpprogramma's als schuldig beschouwd. Omdat het hun directe taak is toezicht te houden op de bruikbaarheid en slijtage van loodgietersbenodigdheden. Als de handeling echter weergeeft dat de overstroming plaatsvond door toedoen van de bewoners, bijvoorbeeld ongeautoriseerde apparatuur werd vervangen of mechanische schade aan de riser werd toegebracht, dan ligt de fout volledig bij de eigenaren van het appartement.

Helemaal aan het begin van ons artikel werd een voorbeeld gegeven met een verzekerd appartement. Buren die hun eigendom verzekeren, wenden zich tot de verzekeringsmaatschappij. En ze factureert nu al de schade aan de schuldige persoon bij dit incident. Als de overstroming plaatsvond door de schuld van rotte risers, wie zal worden belast aan de beheermaatschappij. Als gevolg van mechanische schade - de eigenaar van het pand.

Stromende rioolstijgbuis. Kunnen buren aanklagen?

Ja. Iedereen wiens eigendom is beschadigd, kan hopen een deel van zijn waarde te herstellen.

In dit artikel werd overwogen wanneer de dader de beheermaatschappij is. Dit feit mag u op geen enkele manier in verlegenheid brengen en u misleiden, dat u niet in staat zult zijn om een ​​rechtszaak voor de rechtbank aan te spannen voor schadevergoeding. Juridisch gezien kunt u openbare nutsbedrijven ook vervolgen.

Maar zoals bij elke rechtszaak, is het noodzakelijk om de schuld van het managementbedrijf te bewijzen. We zullen in eerste instantie moeten bewijzen dat de lekkage precies door hun fout is opgetreden en als gevolg daarvan ernstige schade aan eigendommen heeft veroorzaakt.

Wie heeft de schuld voor lekkende rioolstijgbuis?

We hebben herhaaldelijk problemen met betrekking tot de sanitaire infrastructuur van een flatgebouw behandeld. In het bijzonder vertelden ze wie de pijpen bezat en voor hun onderhoud betaalden.

Maar het onderwerp verliest zijn relevantie niet - er komen steeds meer nieuwe vragen: "Zo'n situatie is ontstaan, een rioolstijger is verrot in het hele huis, uiteindelijk verdrinken we ons en buren van beneden die een verzekerd appartement hebben... ze dreigen ons te vervolgen. Of we de daders van dit incident zijn, als, voor zover ik weet, deze uitbreidingskaart openbaar eigendom is, of is de ZHK nog steeds schuldig? En moet ik de riser op eigen kosten vervangen, of betaalt de ZHKO het toch? " Laten we het in volgorde begrijpen.

Is de rioolstijgbuis een gemeenschappelijke eigenschap?

Het concept van gemeenschappelijke eigendom van een flatgebouw wordt gegeven in artikel 36 van de huisvestingscode van de Russische Federatie, evenals in de regels voor het onderhoud van gemeenschappelijke goederen, goedgekeurd door regeringsbesluit nr. 491 van 13 augustus 2006. In paragraaf 5 van dit Reglement staat dat de stijgleidingen voor warm en koud water deel uitmaken van het gemeenschappelijk bezit. En het riool?

Vorig jaar, in overeenstemming met het decreet van de regering van de Russische Federatie nr. 354 van 6 mei, werd clausule 5 van de regels aangevuld met de volgende bepaling: "Het gemeenschappelijk bezit omvat een technisch gebouwdrainagesysteem dat bestaat uit riooluitlaten, gevormde delen (inclusief uitlaten, overgangen, aftakleidingen, revisies, kruisen, tees), stijgbuizen, pluggen, schoorstenen, draintrechters, veegmachines, takken van stijgleidingen naar de eerste stootvoegen, evenals andere apparatuur die zich in dit systeem bevindt. " Rioolstuwers worden nu dus ook als gemeenschappelijk eigendom weergegeven.

Wie moet het riool vervangen?

Aangezien de rioolstijgbuis een gemeenschappelijke eigenschap is, moet het onderhoud en de reparatie worden uitgevoerd door de nutsorganisatie die de woning bedient. We hebben uitvoerig uitgelegd hoe je leiding vervangt. In dit geval is het actieprincipe hetzelfde. Het vervangen van een verrotte riser moet op de "schouders" van de housing- en utilities-organisatie liggen.

Wie is de schuldige: de eigenaar of nutsbedrijven?

Wanneer een appartement wordt overstroomd, wordt een aanvraag ingediend bij het beheermaatschappij en in noodgevallen een hulpdienst. Vertegenwoordigers van deze organisaties in aanwezigheid van alle geïnteresseerde personen en getuigen stellen een overeenkomstige handeling op. Dit document geeft aan in welke appartementen de baai zich bevond, om welke reden, welk eigendom beschadigd was, enz.

Het lekken is erg belangrijk, omdat het in feite wordt genoemd wie schuldig is. Dus als wordt aangegeven dat de overstroming is opgetreden als gevolg van het rotten van de riser, zijn de hulpprogramma's de schuldige. Controleer immers de slijtage van sanitaire voorzieningen - hun directe verantwoordelijkheid. Als blijkt dat de huurders van het appartement bijvoorbeeld ongeoorloofde vervanging van apparatuur hebben gemaakt of enige mechanische schade hebben veroorzaakt, blijft de fout bij de eigenaar.

In dit geval hebben we het over het verzekerde appartement. Buren die hun woning verzekeren in geval van overstroming, moeten contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij. Die op hun beurt zullen de schade die veroorzaakt is door de verzekerde gebeurtenis aan de schuldige factureren.

Kunnen ze aanklagen?

Ja. Buren hebben het recht om naar de rechter te stappen met een vordering tot vergoeding van materiële schade. Als het echter gaat om, zoals in dit geval, gemeenschappelijke eigendommen en de schuld van een gemeenschapsorganisatie, moet je er niet bang voor zijn. Het is noodzakelijk om de openbare nutsbedrijven als respondent te betrekken en tijdens de proef aan te tonen dat de lekkage en als gevolg daarvan de schade te wijten is aan hun schuld.

Riolering verstopping in een flatgebouw

Elk modern residentieel multi-appartementencomplex moet worden uitgerust met een drainagesysteem, inclusief de lay-out van pijpleidingen, stijgleidingen, putten, septic tanks, rioolwaterzuiveringsinstallaties. Met andere woorden, alle afvoeren worden gereduceerd tot de riolering, waarvan de efficiëntie en de kwaliteit van het werk wordt bepaald door de aanpak van de werking van alle bewoners van het gebouw. Een rioolblokkade in een appartementengebouw kan een onaangename verrassing zijn, met overstromingen en veel gevolgen tot gevolg, dus iedereen moet de procedure en methoden kennen om dit probleem te verhelpen.

Soorten verstopping

Conventioneel is het mogelijk om de vervuiling van waterleidingen, op door de mens gemaakte, mechanische en operationele blokkering te scheiden. De eerste treedt op wanneer de integriteit van de pijp is verbroken. De tweede is het gevolg van het grote afval dat het rioleringssysteem binnendringt, waardoor de buis verstopt raakt, en de derde wordt gekenmerkt door de vorming van een obstakel voor afvalwater als gevolg van de vele jaren van overgroei van de doorgang met sedimenten.

Oorzaken van verstopping en de gevolgen hiervan

Nadat u de oorzaken heeft behandeld, kunt u altijd voorkomen dat ze optreden. De meest voorkomende en permanente zijn:

 • Slijtage, bestaande communicatie of initieel onjuist gekozen pijldiameter.
 • Overtreding van technologie-pads. Op horizontale secties moet de helling van 2 cm per meter pijpleiding strikt in acht worden genomen.
 • Onjuiste installatie van het toilet. Tijdens de installatie moet u de oplossing rationeel gebruiken en ervoor zorgen dat deze de diameter van de doorvoer van afvalwater niet vernauwt.
 • Geen afdichting van het afvoersysteem. Alle riolen zijn uitgerust als zelfreinigend. Als een groot voorwerp in de buis komt en op een horizontale sectie blijft steken, treedt er een toename van de waterdruk op. Hierdoor zal de vuilnis naar buiten vliegen, de rol van een plooikraag vervullen, alle andere vervuiling wegvegen op zijn pad.
 • Overgroei van stijgleidingen en waterleidingen thuis met sedimenten gedurende een lange bedrijfsperiode. Na verloop van tijd verschijnen ruwheid en onregelmatigheden op de wanden van de pijpen, waarvoor haar, stukjes papier, watten van watten, kleine brokstukken vastkleven en geleidelijk de hele doorgang opvullen. Vet van afwasmachines en spoelbakken accumuleert eerst en verhardt, kristalliseert en vormt hele gezwellen.


En natuurlijk is de meest elementaire oorzaak van blokkering de nalatigheid van de bewoners zelf. Het drainagesysteem bestaat uit de leidingen waardoor de afvoeren van de appartementen naar de kelder of kelder stromen en vervolgens naar de rioolkamers en langs grote snelwegen de afstand tot de behandelingsfaciliteiten afleggen. Veel nalatige gebruikers gebruiken het rioolsysteem voortdurend, zoals een vuilstortkoker, en gooien het door een toilet, een wastafel of een baddoek, kleding, huishoudelijk afval en producten voor persoonlijke hygiëne. Het afval stapelt zich stapsgewijs op in beurten, in putten, vermindert systeemprestaties, vervuilt de kamers en leidt uiteindelijk tot verstopping.

Het is belangrijk op te merken! Er zijn kleine blokkades, die speciale services tijdelijk in een relatief korte tijd kunnen elimineren. Maar er zijn grootschalige, in welk geval de rioleringen eerst de kelders overspoelen en vanuit de ondergelopen lagere kamer naar buiten stromen en de binnenplaatsen vullen. In dit geval zijn de belangrijkste slachtoffers meestal de bewoners van de eerste verdiepingen.

De rioolbuis kan ook in het huis verstoppen, dan zal het water omhoog gaan en beginnen door de badkuip, het toilet, de gootstenen te stromen. Het elimineren van een dergelijke blokkering kost veel tijd en afvoeren in deze tijd vullen het hele appartement met een onaangename geur, verpesten het meubilair, decoratie en kunnen leiden tot grote reparaties.

Reinigingsmethoden

Wanneer het rioolstelsel verstopt is, moet u onmiddellijk openbare nutsvoorzieningen bellen. Onder hen zijn er private, betaalde, die een hoge snelheid van het oplossen van het probleem garanderen. Als de blokkering klein is, kan deze op verschillende manieren onafhankelijk worden geëlimineerd:

 • Hydrodynamische reiniging is een van de meest effectieve, waarbij de afzettingen worden weggespoeld met een grote waterdruk. Gebruik hiervoor speciale eenheden die een druk tot 200 bar creëren. Zo'n installatie kan zelfs oude vetlagen verwijderen, stevig vastzittend vuil, uitschot en vuil.
 • Mechanische reiniging - het gebruik van verschillende gereedschappen om verstoppingen te elimineren, zoals staaldraad, kabel, spiraal.
 • Pneumatisch reinigen is een perslucht persen met hoge snelheid, waardoor de vuilstort breekt in kleine deeltjes en weggespoeld wordt uit de riolering.
 • Chemisch reinigen gebeurt met behulp van verschillende chemicaliën om het vuil af te breken. Je kunt het thuis uitgeven, in slaap vallen of het product met verstopping in de buis gieten.
 • U kunt zelf reinigingsproducten bereiden met de beschikbare ingrediënten. Het kan zout zijn, frisdrankoplossingen, citroenzuur, coca-cola en meer. In ernstige gevallen, wanneer afvoerputten met exorbitante normen zweven uit het toilet of de wastafel, kunnen ze ineffectief zijn, maar ze zullen kleine onzuiverheden aankunnen.

Waar te gaan en wie is de schuldige

Wie te bellen en waar te slaan in een noodsituatie, wanneer het rioleringssysteem verstopt is en de dreiging van een overstroming is gecreëerd:

 • Als er een verstopping in het toilet is opgetreden, een leiding barst, een stijgbuis werd geblokkeerd, de eerste verdiepingen of de kelder overstromingen, is het noodzakelijk om de monteurs van de huisvestingsafdeling of de beheermaatschappij te bellen.
 • Rioolputten staan ​​onder waterbeheer. Hij moet ook het riool van de tuin onderhouden.
 • Hulpdiensten worden in noodsituaties opgeroepen wanneer het water meerdere verdiepingen tegelijk overspoelt.
 • Telefonische dispatching en nooddiensten, die reparatie en controle van rioolwater uitvoeren, moeten worden geregistreerd in de ontvangst van betaling van nutsbedrijven.

Belangrijk om te weten! Vóór de aankomst van de werknemers van de bovengenoemde diensten, moet u proberen het probleem zelf op te lossen, andere bewoners waarschuwen voor het gevaar, indien nodig, het water in de stijgleiding uitschakelen.

Als het rioleringssysteem de hele tijd verstopt en verstopt is, is de reden hiervoor de nalatigheid van de diensten die niet aan preventie en reiniging doen. Het vinden van de daders en de procedures, vanwege wat verstopte riool, kan een lange tijd duren.

uitslagen

In het geval van een ernstige verstopping van het rioolstelsel, wat heeft geleid tot overstromingen en aanzienlijke materiële schade, moet u de vertegenwoordigers van het managementbedrijf, reparateurs, loodgieters bellen, de vervuiling verwijderen en de gevolgen vastleggen. Kleine verstoppingen kunnen op zichzelf worden geëlimineerd door chemicaliën in de winkel te kopen of door thuis oplossingen te maken. Houd er rekening mee dat tijdige preventieve maatregelen, het bewaken van het rioleringssysteem en de juiste behandeling storingen voorkomen en negatieve gevolgen elimineren.